ซีพีแรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

Oct 18, 2017 -None-

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั้ง ๙ แห่งทั่วประเทศ หลอมใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสครบ ๑ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรคแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รวมถึง ร่วมยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานขับเสภาแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั้ง ๙ แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และน้อมนำพระราชดำรัสมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.