23,849
VIEWS

“แม็คโคร” คุมเข้มด้านสุขอนามัยทุกมิติ พร้อมดูแลทุก Stakeholder ก้าวผ่าน COVID-19 ไปด้วยกัน

Jul 31, 2020 -None-

แม้วันนี้มาตรการปลดล็อกจากวิกฤตCOVID-19จะผ่อนคลายมากขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าสังคมไทยคงต้องอยู่ร่วมกับ สถานการณ์แพร่ระบาดไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งการปรับตัวของประชาชนทุกคนที่ว่ายากแล้ว ภาคธุรกิจต้องปรับตัวมากกว่าหลายเท่า เพราะต้องดำเนินการทุกอย่างให้สอดคล้องกับพฤติกรรม New Normal ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปด้วย

แต่สำหรับ “แม็คโคร” นับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งที่สามารถตั้งรับกับสถานการณ์ได้ตั้งแต่แรกหลังเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว โดย คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร กล่าวว่า เนื่องจากแม็คโครเป็นแหล่งรวมสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุงและอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับอาหารและสินค้าที่จำเป็นต่อ การดำรงชีวิตอื่นๆ สำหรับลูกค้าสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจอาหารและร้านค้ารายย่อยกว่า 3 ล้านราย มาซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ บริษัทจึงคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยในด้านอาหารเป็นอันดับสูงสุดมาโดยตลอด สินค้าทุกตัวที่เข้ามาในร้านของ เราจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องอยู่ในราคาที่สามารถทำกำไรเมื่อนำไปจำหน่ายต่อ

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แม็คโครยังได้พลิกโฉมการจับจ่ายวิถีใหม่ปลอดภัย โดยยกกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เสริมจากแนวปฏิบัติหลักของภาครัฐอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เรียกว่ายังคงมาตรการหลักที่ได้รับจากภาครัฐ และเพิ่มมาตรการเสริมที่ได้รับคำแนะนำจากกรมอนามัย เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ในการจับจ่ายที่ปลอดภัยในทุกสาขา ประกอบด้วย

1.กำหนดจำนวนลูกค้าเข้าสาขา  (1 คนต่อ 5 ตารางเมตร) โดยการนับจำนวนคนเข้า-ออก และรายงานจำนวนคนที่อยู่ภายในสาขาทุกครึ่งชั่วโมง พร้อมจัดที่นั่งรอห่างกัน 1 เมตรด้านหน้าสาขา เมื่อปริมาณคนในสาขาเกินจำนวนที่กำหนด

2.ตีเส้นรักษาระยะห่างที่พื้น (Social Distancing Grid)  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรักษาระยะห่างของแต่ละบุคคล  ในจุดที่มีความหนาแน่น  เช่น แผนกอาหารสด แผนกเนื้อสัตว์  และจุดชำระเงิน 

3.จัดทีมรักษาระยะห่าง 3-5 คนต่อสาขา มีหน้าที่เดินประกาศ เพื่อย้ำเตือนเรื่องการรักษาระยะห่างให้ลูกค้าเกิดความเคยชิน และปฏิบัติจนเป็นความปกติใหม่ (New normal)

4.ลดพื้นที่ขายบางส่วน เพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างระยะห่างให้กับลูกค้าในการเลือกสินค้าอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

5.เน้นบริการชำระเงินแบบ Cashless Payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเงินสดในทุกสาขา

โดย 5 มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการเสริมที่แม็คโคร จับมือกับกรมอนามัยสร้างบรรทัดฐานใหม่เพิ่มเติมจากมาตรการหลักของรัฐบาล อันประกอบด้วย การตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่จะเข้าสาขา, การกำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสาขา, การเพิ่มจำนวนจุดวางแอลกอฮอล์เจลให้มากขึ้น, การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดรถเข็นสินค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 15 นาที รวมทั้งเคาน์เตอร์บริการต่างๆ โทรศัพท์ ตู้เอทีเอ็ม รถวิลแชร์สำหรับลูกค้า เป็นต้นเพื่อเป็นการตอกย้ำว่านอกจากอาหารและสินค้าในแม็คโครจะมีมาตรฐานและความปลอดภัยแล้ว การให้บริการที่คำนึงถึงสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงมือลูกค้า

อีกด้านหนึ่งการยึดมั่น Brand Purpose “คู่คิดธุรกิจคุณ” จนฝังลึกอยู่ใน DNA ของพนักงานแม็คโครทุกคน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ดำเนินธุรกิจกับคนไทยมากว่า 30 ปี และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่าง ยั่งยืน ทำให้แม็คโครทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือทุก Stakeholder

“เราถามตัวเองตลอดเวลาว่า แม็คโครจะช่วยเหลือผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และสังคมโดยรวมได้อย่างไร  ทำอย่างไรลูกค้าของเราจะมีสินค้าเพื่อไปวางจำหน่ายในร้าน ทำอย่างไรถึงจะช่วยให้ลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจอาหารมีรายได้ เพราะทุกคนต้องดูแลครอบครัว ดูแลลูกน้อง”

ทั้งนี้แม็คโคร เปิดพื้นที่ฟรีให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 นำอาหารปรุงสำเร็จรูปมาจำหน่ายในบริเวณหน้าสาขาต่างๆ ของแม็คโคร 64 สาขา เปิดการอบรม สัมนาออนไลน์ ให้กับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจอาหาร หรือผู้ว่างงานผ่านเว็บไซต์ “แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี” โดยร่วมกับสมาคมเชฟฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในบริการดิลิเวอรี่ “คุณสั่งเราสั่ง” ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภคแบบNew Normal โดยจ้างงานพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจากผลกระทบของ COVID -19  เพิ่มกว่า 700  ตำแหน่ง

ทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการลดราคาสินค้าเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเช่น ผัก ผลไม้ ปลา กุ้ง ฯลฯ ที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว จากแผนงานรับซื้อในภาวะปกติถึงร้อยละ 30

และสุดท้ายเป็นเรื่องของการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานจำนวนกว่า 20,000 คนของแม็คโครให้มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในความปลอดภัย บริษัทมีความมั่นคง ไม่ปรับลดพนักงานในภาวะเช่นนี้อย่างแน่นอน โดยสื่อสารกับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องให้พวกเขารู้ว่า ทุกคนคือกำลังสำคัญขององค์กร ที่จะก้าวไปด้วยกัน

“เราเข้าใจดีว่า ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งมีการแข่งขันกันสูง ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ แต่ในเวลาแห่งความยากลำบากเช่นนี้ แบรนด์ที่คนรัก เชื่อใจ และไว้ใจมากที่สุดจะได้เปรียบที่สุด หากแบรนด์ช่วยเติมเต็มผู้บริโภค ผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชนทั่วไปได้ เราก็คิดว่า ที่สุดแล้วก็จะทำให้คนนึกถึง “แม็คโคร” และรักแบรนด์ของเราโดยอัตโนมัติ”

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.