“กลุ่มบริษัทสามารถ” จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Jul 17, 2020 -None-

เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร และ วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร "กลุ่มบริษัทสามารถ" จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ของ 4 บริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น, บมจ.สามารถเทลคอม, บมจ.สามารถดิจิตอล และ บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เมื่อเร็วๆนี้ 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.