4 แบงก์ใหญ่ร่วมขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ปตท. กับโครงการอนุรักษ์ป่าแห่งแรกของโลก

Jul 16, 2020 -None-

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชนและผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ร่วมแถลงการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ (Green Bonds) สำหรับโครงการอนุรักษ์ป่าที่ได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกของโลก โดยมีธนาคารกรุงศรี อยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กำหนดการเสนอขายช่วง 20- 23  กรกฎาคม  2563 นี้ หวังเดินหน้าธุรกิจควบคู่การสานพลังสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว นี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.