10,656
VIEWS

เทสโก้ โลตัส จับมือทุกภาคส่วนชนะวิกฤต COVID-19 ด้วยกัน ชู 3 พันธกิจดูแลลูกค้า พนักงาน และสังคม

Jul 24, 2020 -None-

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย สร้างผลกระทบในวงกว้างให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจและประชาชน

เทสโก้ โลตัส ในฐานะหนึ่งในห้างค้าปลีกรายใหญ่ของไทยยึดมั่นในพันธกิจ 3 ประการ เพื่อพาสังคมไทยเอาชนะวิกฤต COVID-19 ไปได้ด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการคือดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน จัดหาสินค้าที่จำเป็นและอาหารให้เพียงพอในราคายุติธรรมสำหรับประชาชน และช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ตั้งแต่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น โดยสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างแรก ก็คือการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน

ในระยะแรกเทสโก้ โลตัส ได้มอบหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยจำนวน 200,000 ชิ้นให้กับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดในทุกสาขาทั้ง 2,000 แห่ง ตั้งแต่การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ไปจนถึงการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าและเพื่อนพนักงานทุกคน รวมทั้งจำกัดจำนวนลูกค้าเข้าร้านเอ็กซ์เพรส ติดสติกเกอร์บนพื้นในสาขาใหญ่ตามหลัก Social Distancing และการจัดให้มีช่วงเวลาและช่องทางชำระเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และผู้พิการ

ในเวลาเดียวกันก็ได้เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าในช่องทาง Omni-channel อาทิ Chat & Shop และ Scan & Shopที่ให้ทั้งความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วกับลูกค้า

ด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพของบุคลากร เทสโก้ โลตัส จึงจัดทำประกันสุขภาพป้องกันโรค COVID-19 ให้พนักงาน 37,000 ตำแหน่งที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในสาขา เพิ่มเติมจากการจัดหาหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือ เพื่อปกป้องทั้งพนักงานเองและลูกค้าด้วยแล้ว ยังให้พนักงานทำงานจากที่บ้านหากไม่มีความจำเป็นต้องเข้าสำนักงานใหญ่หรือสาขา โดยมีระบบไอทีรองรับ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้พนักงานสำนักงานใหญ่ทุกคน

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์กลายเป็นสินค้าจำเป็นจนเกิดการขาดตลาดนั้น เทสโก้ โลตัสยังพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพอาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือ ภายใต้มาตรฐานแบรนด์เทสโก้ จำหน่ายในราคาที่เอื้อมถึง

ไม่เพียงแต่นโยบายด้านความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยสำหรับลูกค้าและพนักงานเท่านั้น แต่ เทสโก้ โลตัส ยังมีอีก 2 พันธกิจที่จะทำให้สังคมไทยโดยรวมสามารถผ่านวิกฤตCOVID-19 ไปได้ กล่าวคือ จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดและอาหารแห้ง ให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของลูกค้า โดยยึดมั่นในการจำหน่ายสินค้าในราคาที่คุ้มค่าและเป็นธรรมทุกวัน รวมถึงเพิ่มอาหารที่หลากหลายในพื้นที่ศูนย์การค้าสำหรับการซื้อไปรับประทานที่บ้าน และโปรโมชั่นลดราคามากมายในฟู้ดคอร์ทและร้านอาหารในพื้นที่ เพื่อช่วยลูกค้าลดค่าครองชีพ สำหรับเพื่อนพนักงานที่มุ่งมั่นทำงานหนักมาตลอดเพื่อให้บริการสินค้าที่เพียงพอแก่ลูกค้า เทสโก้ โลตัสได้มอบบัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท ให้กับพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในสาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ แทนคำขอบคุณและเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับตนเองและครอบครัวท่ามกลางวิกฤตนี้

พันธกิจต่อมา คือการให้การสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ได้แก่ การเพิ่มปริมาณการรับซื้อสินค้าเกษตร อาทิ ผลไม้ตามฤดูการเพิ่มถึง 3 เท่า จากปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเปิดพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าฟรีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และสร้างรายได้ จ้างงานพนักงานของร้านค้าที่เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามนโยบายภาครัฐ โดยบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประเภทชั่วคราวในสาขาเพื่อให้พนักงานเหล่านี้ยังสามารถดำรงชีพและหาเลี้ยงครอบครัวได้ สาขาทั่วประเทศของเทสโก้ โลตัส ยังได้จัดหาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นส่งมอบให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานราชการในทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังได้เชิญชวนลูกค้าและประชาชน ร่วมกันส่งกำลังใจและคำขอบคุณให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านโครงการ “ครอบครัวไทย สู้ไปด้วยกัน”โดยเทสโก้ โลตัส มอบถุงยังชีพที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับครอบครัวของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ใน 30 โรงพยาบาล แทนคำขอบคุณของครอบครัวทั่วประเทศไทยที่ได้รับการดูแลอย่างดีนอกจากนั้นยังมีโครงการมอบอาหาร 1 ล้านมื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ตกงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการจัดทำโครงการ ตู้ปันอิ่ม เพื่อมอบอาหาร และของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตครั้งนี้

“เราเชื่อมั่นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จะต้องตั้งอยู่บนความอยู่รอดของทุกภาคส่วน และเราจะชนะโควิด-19 ได้ ก็ต่อเมื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เทสโก้ โลตัส จะเดินหน้าช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน”

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.