26,059
VIEWS

แอมเวย์ สร้างแนวคิดองค์กรต้นแบบ Health & Wellness

Jul 29, 2020 -None-

การเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันของกระแส Digital Disruption ต่อเนื่องมาสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กระทั่งกลายเป็นวิกฤตระดับโลก ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนให้เปลี่ยนไปจากเดิม จึงกลายเป็นบริบทใหม่ในแบบ New Normal ทำให้จากนี้ไปการดำเนินชีวิตบนวิถีใหม่ยิ่งต้องคำนึงถึงความยั่งยืนบนพื้นฐานของสุขภาพที่ดี รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางอาชีพและการอยู่ดีมีสุขให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา

“แอมเวย์” คือ ตัวอย่างของธุรกิจที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจบนวิถีของความยั่งยืน ด้วยพื้นฐานของความมั่นคง ทางอาชีพและการอยู่ดีมีสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า” (Amway...Helping People Live Better Lives) ที่มุ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนยุคใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

คุณกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Brand Purpose ของแอมเวย์ คือการมุ่งหวังในการช่วยเหลือผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน 2 มิติ คือ มิติของการนำเสนอโอกาสการมีอาชีพที่ดีและรายได้ที่มั่นคงอย่างไม่มีขีดจำกัด และมิติของการนำเสนอสินค้าคุณภาพระดับโลกในกลุ่ม Health & Wellness 

การเกิดขึ้นอย่างกะทันหันของวิกฤต COVID-19 ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล และหลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก แต่แอมเวย์กลับกลายเป็นโอกาสให้กับผู้คนในสังคมที่ต้องการรายได้เพิ่ม และตอบสนองความต้องการผู้ที่มองหาสินค้าเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

วันนี้สิ่งที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจน คือ การที่ผู้คนให้ความสนใจและระมัดระวังเรื่องสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมโดยรวมในกลุ่มที่เป็น Wellness หรือ Nutrition ซึ่งเป็นสินค้าที่ช่วยในเรื่องการดูแลป้องกันสุขภาพมีความต้องการสูงขึ้น ดังนั้น ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจแอมเวย์จึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากวิกฤตนี้”

ในฐานะที่แอมเวย์เป็นองค์กรต้นแบบในเรื่อง Health & Wellness ทางบริษัทจึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยระบบการจัดการในเรื่องของ Hygiene Protocol อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยป้องกัน ควบคุม ลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น การรักษาระยะห่าง Social Distancing ด้วยการจำกัดจำนวนคนที่จะเข้ามาใช้บริการในช็อปทุกสาขา การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มาใช้บริการ การขอความร่วมมือให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานสวมหน้ากากป้องกันตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ รวมถึงการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะจุดที่สัมผัสร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งถือเป็น New Normal ที่จะเกิดขึ้นในแง่ของเซอร์วิสที่เป็น Shop Operation ที่ปฏิบัติด้วยความคุ้นชิน

นอกเหนือจากส่วนของบริษัทแล้วนั้น นักธุรกิจแอมเวย์เองก็ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ทั้งการประชุม หรือการนำเสนอสินค้าในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ 

ดังนั้น สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วง 3-6 เดือนนี้ คือ การพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกับการขยายตัวที่แอมเวย์จะขยับไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น และขยายไปสู่ช่องทาง Social Commerce ในอนาคต โดยเตรียมแผนการลงทุนในเรื่องของระบบขนส่งเพื่อรองรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น และพัฒนา Digital Infrastructures ให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงการเชื่อมต่อในเรื่อง Offline to Online เนื่องจากแอมเวย์มาจากพื้นฐานของธุรกิจที่เป็นออฟไลน์ แต่เทรนด์กำลังไปที่เรื่องออนไลน์ ดังนั้น กิจกรรมที่เคยทำบนออฟไลน์ก็จะไปทำบนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับแอมเวย์

“New Normal ทำให้โลกอนาคตขยับเข้ามาหาเราเร็วยิ่งขึ้น ในมุมของคนที่ทำธุรกิจแอมเวย์เป็นอาชีพก็ยิ่งตอบโจทย์เรื่องอนาคต ความท้าทายครั้งนี้จึงกลายเป็น Positive กลับมาในเชิงธุรกิจอย่างมาก เพราะท้ายที่สุดแล้วโมเดลธุรกิจในอนาคตที่จะอยู่รอดได้ ยังต้องอาศัยการเชื่อมต่อของผู้คน เพราะหุ่นยนต์ไม่สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์ จึงเป็นไปไม่ได้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่บน AI หรืออยู่บนโซเชียลมีเดียได้ตลอดเวลา ถึงจุดหนึ่งก็ยังอยากสัมผัสอยากเห็นหน้าผู้คน ซึ่งธุรกิจขายตรงมาจาก Person to Person ในขณะเดียวกันเราก็สร้าง Digital Platform ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนได้เร็วขึ้น สะดวกมากขึ้น”

แม้ว่ามาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำธุรกิจขายตรงในเรื่อง Personal Touch อยู่บ้าง แต่แอมเวย์ก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาเป็นตัวช่วย เช่น Virtual Meeting ทำให้สามารถมองเห็นหน้ากันอยู่ ยังได้บรรยากาศของการเป็น Personal Touch ในระดับหนึ่ง อาจจะไม่ได้สื่อทุกอารมณ์ความรู้สึกเหมือนการที่ได้พูดคุยกันต่อหน้า แต่ก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเพราะสามารถทำได้ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องของแอมเวย์ สะท้อนภาพของ Brand Image ที่แข็งแกร่งในการเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่นำเสนออาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และสินค้าที่ตอบโจทย์เพื่อการอยู่ดีมีสุขให้แก่ผู้คนได้ในทุกวิกฤต

 “Brand Purpose ของเราจึงมีความคลาสสิก ทำให้การทำธุรกิจกับแอมเวย์แตกต่างจากอาชีพอื่นๆ จากวันนี้ไปอีก 10  ปี 20 ปีข้างหน้า Brand Purpose ของเราจะยังคงเดิมไม่มีเปลี่ยน เพราะเราเชื่อมั่นว่า เราคือแบรนด์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนได้ทุกยุคทุกสมัย” คุณกิจธวัช กล่าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.