อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนถาดหลุมอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อใช้ช่วงวิกฤตโควิด-19

Jul 15, 2020 -None-

มร.ฮิโระฮะรุ โมะโตะฮะชิ   รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบถาดหลุมอาหารกลางวันสเตนเลสที่ได้มาตรฐาน รวมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนภาชนะและมีภาชนะที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้งานอย่างเพียงพอ อันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของการรับประทานอาหารให้แก่เด็กนักเรียน สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการในการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 ของสพฐ. โดยมี อำนาจ วิชยานุวัติ   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งพิธีมอบจัดขึ้น ณ ห้องรับรอง สพฐ.1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะ เล็งเห็นถึงความสำคัญและดำเนินโครงการช่วยเหลือด้านโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนผ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มากมาย อาทิ โครงการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร, การจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงการติดตามประเมินผลโรงเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ Ajinomoto Creating Shared Value (ASV) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ที่มุ่งมั่นและดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.