21,846
VIEWS

4 สิ่งที่ทำให้ Startup ในเวียดนามเริ่มมีอนาคตที่สดใส

Oct 15, 2017 S.Worapol

เวียดนามหนึ่งในประเทศที่มีความได้เปรียบและมีศักยภาพค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งของประเทศ รวมถึงการผลิตที่มีค่าแรงต่ำ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น แต่ด้วยรูปแบบในการผลิตและ Outsourcing ที่มีขีดจำกัด ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ประกอบการและบริษัทในเวียดนามต่างต้องหาวิธีใหม่ในการสร้างและเพิ่มมูลค่า และยกระดับให้สามารถต่อสู้กับเศรษฐกิจโลกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้นำทั้งในภาครัฐและเอกชน

การศึกษาระดับนานาชาติของเยาวชน

เยาวชนของเวียดนามมีการศึกษาระดับนานาชาติ และแนวโน้มทางวัฒนธรรมจากเกาหลี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยในปัจจุบันมีนักศึกษาเวียดนามมากกว่า 130,000 คนที่ไปศึกษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ของเวียดนามก็มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งความสามารถ มองโลกในแง่ดี พร้อมเรียนรู้ และพยายามปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพวกเขา บัณฑิตจบใหม่เหล่านี้ล้วนมีความสนใจในการทำงานร่วมกัน และการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากทักษะของชาวต่างชาติ

ประเทศทางวิศวกรรม

วิศวกรมากกว่า 100,000 คน ที่จบมาในแต่ละปี เวียดนามจึงมีความได้เปรียบเทียบในฐานะเป็น 10 อันดับแรกของประเทศด้านวิศวกรรมสำหรับการผลิต ทั้งนี้เวียดนามเป็น Top-rate App Economy ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ข้อได้เปรียบนี้อาจช่วยให้เวียดนามสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้ซึ่งอาศัยการสร้างแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ยังช่วยเป็นการจ้างงานชาวเวียดนามอีกด้วย เวียดนามจึงกลายเป็นศูนย์กลางแอพพลิเคชั่น แทนที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิต

เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว

จากการคาดการณ์ไว้ในระหว่างปี 2017 จนถึง 2050 เวียดนามมีความเป็นไปได้ ที่จะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดพร้อมกันกับอินเดียและบังคลาเทศ ในปี 2030 เวียดนามถูกคาดหวังให้เป็นหนึ่งใน 30 ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุด โดยวัดจากภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ หรือ PPP (Purchasing Power Parity)

นอกจากนั้นเวียดนามยังตัดอันดับที่ 47 จากทั้งหมด 127 ประเทศ (อันดับสามในอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ตามลำดับ) ด้วยคะแนน 38.3 จาก  Global Innovation Index (GII) แต่ยังไม่หมดแค่นั้น กรุงโฮจิมินห์ ยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถัดจากกรุงมะนิลา จาการ์ตา และกรุงเทพฯ ตามลำดับ ทั้งกรุงโฮจิมินห์และฮานอย คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มจำนวนของประชากรเป็นอย่างมากอีกด้วย

การใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้น

เวียดนามมีสถิติที่น่าสนใจดังนี้

  • ในปี 2014 มีสมาร์ทโฟน 41% ของโทรศัพท์มือถือที่ถูกจัดส่งไปยังเวียดนาม แต่ในปี 2016 ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 67%
  • ปัจจุบันมีประชากรออนไลน์มากกว่า 60% ในเวียดนาม
  • ในปี 2015 เวียดนามมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากร มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ และจำนวนนี้คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีก
  • 3G และ 4G คาดว่าจะสามารถครอบคลุมถึง 95% ของพื้นที่อยู่อาศัยทั้งหมดภายในปี 2020

Source: techinasia

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.