เมืองไทยฯคว้าใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนส่วนบุคคลบริษัทประกันชีวิตรายแรกในไทย

Jul 13, 2020 -None-

เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เสริมศักยภาพยูนิตลิงค์ ด้วยบริการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับควบคุมและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตและให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือยูนิตลิงค์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่สามารถเพิ่มบริการบริหารพอร์ตการลงทุนลูกค้ายูนิตลิงค์ของบริษัทฯ ได้

 

ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าตามนโยบาย MTL Everyday Life Partner และเพื่อให้สอดรับกับสภาวะการลงทุนที่มีความผันผวน บริษัทได้พัฒนาความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากรตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้บริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทได้รับใบอนุญาตแบบ และให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับยูนิตลิงค์ จากสำนักงาน ... เพื่อยกระดับบริการประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign และ mOne ที่จะช่วยวางกลยุทธ์การลงทุน พร้อมสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและความเสี่ยงของลูกค้า ทั้งยังมีการติดตามผลการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอโดยผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าบรรลุทุกเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นใจนายสาระกล่าว

 

ทั้งนี้ การได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือยูนิตลิงค์ อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทราบ

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1766 

 


หมายเหตุ  

– mOne เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว) และ mDesign เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)

เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ 

การพิจารณารับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง  เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.