เจดีเซ็นทรัล จับมือ กสศ ประกาศความสำเร็จโครงการ Equity Partnership’s School Network

Jul 07, 2020 -None-

รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด เจดีเซ็นทรัล ร่วมกับ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ คริส ซีล ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี และ เกรก เธรลฟอลล์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี ประกาศความสำเร็จโครงการ “Equity Partnership’s School Network: กระบวนการ สร้าง-ขาย-ขยายฝัน ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เปิดโอกาสทาง การศึกษา” โดยมอบรางวัลให้กับทีมโรงเรียนที่ชนะเลิศ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ อันได้แก่ ยอดจำหน่ายสินค้า ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทำงาน ตลอดจนความร่วมมือของโรงเรียนแต่ละแห่ง รวมทั้งหมด 6 รางวัล ซึ่งจัดขึ้น Zen Gallery ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.