5,604
VIEWS

มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท ดึงอินไซต์คนเมือง สู่แบรนด์คอนโด Super Luxury ตอบโจทย์ความสุขของครอบครัว

Jul 01, 2020 -None-

ภายใต้บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่รากเหง้าของสังคมไทยก็ยังโหยหาและต้องการเติมเต็มความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ที่มีความแตกต่างในช่วงวัย โดยเฉพาะในสังคมที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในเร็ววันนี้

ที่อยู่อาศัยจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นและเห็นภาพขึ้นมาได้ หลายแบรนด์อสังหาฯ จึงมีการพัฒนาแนวคิดให้มีจุดขายในการอยู่อาศัยที่รองรับเทรนด์ดังกล่าว แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพที่ครบสมบูรณ์ในเรื่องการอยู่อาศัยที่รองรับความหลากหลายของคนแต่ละช่วงวัยได้อย่างชัดเจน

นั่นจึงเป็นเหตุผลหลัก ที่ทำให้ MQDC – บริษัท แมกโนเลีย ควอลิติ้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลุกขึ้นมาศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง กว่า 2 ปี จนเกิดมาเป็นแบรนด์ใหม่ที่สร้างกระแสได้อย่างเกินคาด อย่าง MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) ซึ่งเป็นแบรนด์แรกของวงการอสังหาฯ ที่กล้านำเสนอแนวคิดหลักเรื่อง INTERGENERATION หรือการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนต่าง Generation ผ่านพื้นที่การใช้ชีวิตภายในที่อยู่อาศัย ซึ่งได้เปิดตัวโครงการแรกของแบรนด์ อย่างคอนโด “มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท” (MULBERRY GROVE Sukhumvit by MQDC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ผลสำรวจในด้านที่อยู่อาศัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ อายุ 15 – 65 ปี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า กลุ่มตัวอย่างถึง 70.8% ต้องการอยู่อาศัยในบ้านที่ประกอบด้วยสมาชิกหลายวัย เพราะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดี ลดช่องว่างระหว่างวัย และได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่

นั่นเป็นเหตุผลที่มาสนับสนุนการเปิดโครงการของ มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท ซึ่งในฟังก์ชั่นต่างๆ ของที่อยู่อาศัยก็จะใส่ใจรายละเอียดต่างๆ ซึ่งแม้คนแต่ละวัยจะอาศัยอยู่ร่วมกัน แต่ก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัว มีกิจกรรมของคนแต่ละวัย โดยทั้งหมดถูกผสมผสานอยู่ในทุกๆ องค์ประกอบของโครงการ มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท”

รุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ” (MULBERRY GROVE) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) อธิบายถึงแนวคิดที่มาของโครงการที่เกิดจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง

โครงการ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 ไร่ครึ่ง ใจกลางเมือง พัฒนาในรูปแบบของคอนโดฯไฮไรส์ สูง 37 ชั้น จำนวน 287 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการกว่า 6,000 ล้านบาท ที่ประกอบด้วยห้องพักขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ห้องนอน ไปจนถึงเพนเฮาส์ขนาดใหญ่ ที่ทุกพื้นที่ตารางนิ้ว คิดมาเพื่อคนทุกเจเนอเรชั่น ทำให้ มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท กลายเป็นแบรนด์คอนโดระดับ Super Luxury  ที่มีจุดแข็งสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์นอกเหนือจากสื่อสารเฉพาะความหรูหราได้เป็นอย่างดี

“ต้องบอกว่า เราคิดถึงการอยู่อาศัยของคนทุกเจเนอเรชั่น ผ่านกระบวนการออกแบบ คัดสรร กลั่นกรองจนเป็นตัวโครงการที่เห็นเป็นรูปธรรม  ผ่านกลยุทธ์ของแบรนด์ที่ตอบโจทย์ทั้งเชิง Functional & Emotional เช่น การออกแบบ Space ที่ตอบโจทย์คนทุก เจเนอเรชั่น ในขณะเดียวกัน MULBERRY GROVE Sukhumvit ก็ยังคงความ Luxury เอาไว้  ทุก Material ที่นำมาใช้ ก็มีความหรูหรา ตอบโจทย์ Segment ของคนในกลุ่มเป้าหมายระดับบน ซึ่งนอกจากฟังก์ชั่น โครงการยังมาพร้อม Service ในโครงการ หลากหลายรูปแบบ ที่สามารถสร้างความประทับใจในประสบการณ์เหนือระดับเทียบกับ Branded Residence ได้”  

นับว่าเป็นการนำกลยุทธ์การตลาดทั้ง Functional & Emotional มาส่งเสริมกับได้อย่างแยบยล ผ่านการคิดและนำเสนอผ่าน Product รวมถึงบริการต่างๆ ที่เติมเต็มเข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์จนสามารถเชื่อมโยงไปยังจุดแข็งของ มัลเบอร์รี่ โกรฟ ได้อย่างลงตัว

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ หรือ Facility เป็นสิ่งที่ มัลเบอร์รี่ โกรฟ  สุขุมวิท ตั้งใจนำเสนอ เพื่อให้แตกต่างจากตลาด จนถือเป็นจุดเด่นสำคัญของโครงการนี้เลยทีเดียว ซึ่งทั้งหมดก็อยู่บนพื้นฐานกรอบความคิดเดียวกันคือ ออกแบบสำหรับทุก Gen อย่าง สระว่ายน้ำมากถึง 4 สระ ที่ถูกออกแบบตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัย บริการ CAREGIVER ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่คอยให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือตลอด 24 ชม. WELLNESS MANAGER เจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพ COMPLIMENTARY AFTERNOON TEA บริการน้ำชายามบ่าย และอาหารว่างให้แก่ลูกบ้านฟรี CONCIERGE เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือไลฟ์สไตล์ด้านต่างๆ สวนยั่งยืน 3 สวนที่ให้ลูกบ้านได้นั่งเล่น ออกกำลังกาย ปลูกผักกินได้ เปิดโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกัน หรือเลาจน์ที่มาพร้อมกับ Afternoon Tea บริการฟรีทุกวัน หรือแม้แต่ห้องพิเศษต่างๆ ที่สามารถจองได้ด้วยแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับทุกเจนเนอเรชั่นมาใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน

ส่วนการออกแบบภายในตัวโครงการและส่วนห้องพัก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “DESIGNED FOR THE FINEST INTERGENERATION LIVING...คอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชั่น” ออกแบบให้พื้นที่ภายในห้องพัก กลายเป็นบ้านที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่สุด มีทั้งพื้นที่ส่วนตัว และก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถแบ่งปัน ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน อย่าง NOOK MULTI-PURPOSE SPACE พื้นที่อเนกประสงค์ที่ออกแบบไว้ให้สำหรับเป็นพื้นที่ส่วนตัว ปรับใช้ได้ตามความต้องการ ติดกับ LIVING ROOM ห้องนั่งเล่น และห้องรับประทานอาหารที่เชื่อมต่อกัน นั่นหมายถึงว่า ทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัว แต่ยังสามารถมีปฎิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้ตลอด

“เทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญที่เรานำมาสร้างความสะดวกสบาย บนพื้นฐานของการอยู่อาศัย อย่างเช่นส่วนห้องนอนถูกออกแบบให้มีระบบ ERV หรือ ENERGY RECOVERY VENTILATION ระบบที่สามารถตรวจวัดอากาศภายในห้อง โดยตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และนำออกซิเจนเข้ามาในห้องอย่างอัตโนมัติเพื่อให้มีอากาศบริสุทธิ์ภายในห้อง นอกจากนี้แต่ละยูนิตได้ออกแบบโครงสร้างเพื่อให้สามารถปรับเชื่อมต่อกันได้ ให้เข้ากับความต้องการของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต พร้อมการรับประกันโครงการ อย่างโครงสร้าง, ประตู หน้าต่าง, ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า นานถึง 30 ปี เลยทีเดียว”

จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในโครงการ มัลเบอร์รี่ โกรฟ  สุขุมวิท ล้วนแล้วเกิดมาจากความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละวัยที่มีความแตกต่างกัน นับว่าเป็นแบรนด์แรกในตลาดที่มองเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัยหรือ INTERGENERATION เพียงแต่ยังไม่มีผู้เล่นรายไหนที่กล้าจับเอาคอนเซ็ปต์การพัฒนาโครงการในลักษณะนี้ออกมานำเสนอ แต่บริษัทฯ มั่นใจว่านี่คือสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์ของสังคมด้อย่างแท้จริง ซึ่งได้ทดลองเปิดขายรอบ VIP กลุ่มลูกค้าเก่า และมีกระแสตอบรับที่ดีโดยทำยอดขายช่วงพรีเซลล์ เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ดีเกินคาด โดยผู้สนใจสามารถคลิกไปได้ที่ www.mulberrygrove.com/projects/sukhumvit

“มัลเบอร์รี่ โกรฟ นับว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่อาศัยที่สามารถสร้างความแตกต่างกับตลาดได้อย่างชัดเจน เราเป็นรายเเรกที่มองเรื่องของ INTERGENERATION มาทำ product ที่ชัดเจน และวันนี้ก็ถูกสะท้อนออกมาเป็นโครงการ มัลเบอร์รี่ โกรฟ  สุขุมวิท ทำให้เป้าหมายของเราคือการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของครอบครัวขยาย ที่สามารถอยู่อาศัยได้หลายช่วงวัยอย่างมีความสุข โดยไม่จำกัดทำเล ไม่จำกัดพื้นที่ แต่ทุกตารางเมตรของการอยู่อาศัย คือพื้นที่ของความสุขของคนทุก Gen จริงๆ” รุ่งโรจน์กล่าวทิ้งท้าย

อสังหา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.