CPN จับมือพาร์ทเนอร์จัดคาราวาน“รถปันสุข” มอบสิ่งของแก่ชุมชนในเขตปทุมวันจากผลกระทบโควิด-19

Jun 17, 2020 -None-

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สานต่อความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคม จับมือพันธมิตร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด จัดทำโครงการ “รถปันสุข” เพื่อแบ่งปันความสุขด้วยการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นและอาหารแห้งให้กับชุมชนและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

โดยเปิดรับบริจาคของใช้ที่จำเป็น จากกลุ่มพนักงานบริษัท เซ็นทรัลพัฒนาฯ และจากพนักงานในเครือบริษัท เมเจอร์ ดีเวล ลอปเม้นท์ฯ และบุคคลทั่วไป โดยจัดตั้งจุดรับบริจาค ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ซอย10 และจุดจอดรถ Super Car โซน Groove ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยขบวนคาราวานรถได้รับการสนับสนุนรถกระบะจาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด จำนวน 6 คัน เพื่อนำสิ่งของที่ได้จากการรับบริจาคไปมอบในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ให้แก่ประชาชนที่อาศัยในเขตปทุมวันจำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านครัว, ชุมชนพระเจน, ชุมชนซอยร่วม-โปโล, ชุมชนซอยกุหลาบแดง-ซอยปลูกจิต 3, ชุมชนวัดบรม และสำนักงานเขตปทุมวัน โดยมี ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด, ขวัญแก้ว สิริจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานการส่งเสริมธุรกิจฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), ผดาพร มูลศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด, อาระตี เบญจาธิกูล รองผู้อำนวยการสายงานสื่อสารการตลาด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน), ยอดชาย ซื่อวัฒนากุล ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักสื่อสารการตลาด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ มาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน  เป็นตัวแทนองค์กรในการร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถปันสุข

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤตโควิด-19 เราไม่เคยนิ่งนอนใจ มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชน บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 มาโดยตลอด ล่าสุด เราได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ อย่าง เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ และ มิตซูบิชิ มอเตอร์สฯ ร่วมกันรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็น และอาหารแห้งจากกลุ่มพนักงานของบริษัท และบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชนเขตปทุมวัน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านครัว, ชุมชนพระเจน, ชุมชนซอยร่วม-โปโล, ชุมชนซอยกุหลาบแดง-ซอยปลูกจิต 3, ชุมชนวัดบรม และสำนักงานเขตปทุมวัน โดยได้รับการสนับสนุนรถกระบะมิตซูบิชิ จำนวน 6 คัน เพื่อจัดขบวนคาราวานรถปันสุข ส่งมอบของบริจาคให้แก่ชุมชนดังกล่าว ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา”

ห้างสรรพสินค้า

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.