เทคนิคดูแลผู้สูงวัยให้ห่างไกลโควิด 19

Jun 16, 2020 -None-

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคประจำตัว หรือผู้สูงอายุ ถ้าหากได้รับเชื้อ COVID-19  แล้ว จะมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว จะมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ เพราะฉะนั้นในการป้องกันคนกลุ่มนี้ให้พ้นภัยจากเชื้อ COVID-19 จะเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุได้ดีที่สุด ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จึงได้แนะนำทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ปกป้องผู้สูงวัยให้ปลอดภัยห่างไกลจาก COVID-19 ในจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ภายใต้โครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย ที่มีให้เลือกทั้งโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงวัย และจิณณ์ เรสซิเดนซ์ โครงการที่พักอาศัย ด้วยสโลแกนที่ว่า ย้ายสู่ที่ปลอดภัย อุ่นใจ ใกล้หมอ ชูจุดเด่น แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพที่ดูแลผู้สูงวัย ผ่านการคัดกรองตรวจหาโรค COVID-19 และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอด ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีโอกาสรับเชื้อไวรัสจากภายนอก พร้อมทั้งมีบริการวางแผนดูแลสุขภาพในรูปแบบเฉพาะบุคคล เพื่อออกแบบโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน และชะลอความเสื่อมจากโรคภัยต่าง ๆ จากทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา  

แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID – 19 ในประเทศไทยสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลาย แต่หากยังไม่มีวัคซีนในการฉีดป้องกัน ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 ได้ 100% อีกทั้งสถานการณ์ทั่วโลกยังคงมีเชื้อระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบางประเทศที่ไวรัสชนิดนี้ได้กลับมาระบาดเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมากถ้าหากเรายังดูแลตัวเองไม่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย ทั้งที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีโรคประจำตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงเมื่อได้รับเชื้อ และแม้ว่าผู้สูงวัยในหลาย ๆ ครอบครัวจะอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน ก็ยังมีความเสี่ยงจะได้รับเชื้อจากลูกหลานที่ยังคงต้องออกไปทำงาน หรือ ดำเนินกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ นอกบ้าน อีกทั้งผู้สูงวัยที่ต้องมีการเดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อเช็คโรคประจำตัวและรับยาอยู่เสมอ ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงในการได้รับเชื้อที่ผู้สูงวัยต้องพบเจอ

 

นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา กล่าวว่า ตรงจุดนี้เองที่ทำให้ THG เล็งเห็นว่าควรจะมีบริการทางเลือกสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อ COVID-19 ล่าสุด ได้เปิดพื้นที่ จิณณ์ เรสซิเดนซ์” ภายใน โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง” ให้บริการสำหรับผู้ที่มองหาที่พักที่ปลอดภัย มีการดูแลรักษาเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ให้รู้สึกอุ่นใจในสถานที่ที่ปลอดภัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ในบรรยากาศเสมือนบ้าน มีความเป็นส่วนตัว ไม่พลุกพล่าน แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีบริการเกี่ยวกับกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย จาก Jin Wellness Clinic ที่ให้บริการในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพในระยะยาวแบบบูรณาการ ด้วยการออกแบบโปรแกรม กิจกรรมเพื่อป้องกัน และชะลอความเสื่อมจากโรคภัยแบบเฉพาะบุคคลอีกด้วย

 

โดยมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่เข้ามารับบริการได้มั่นใจ คือได้มีการจัดพื้นที่ Elderly Protection Zone มีระบบคัดกรองทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ สถานที่มีความเป็นส่วนตัว ไม่พลุกพล่าน มีการตรวจสอบและคัดกรองผู้เข้า – ออกโครงการอย่างเข้มงวด พนักงานของโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการดูแลตัวเอง หรือไม่ได้ผ่านการคัดกรองจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าหอผู้ป่วยอย่างเด็ดขาด และทางโรงพยาบาลได้จัดพื้นที่สำหรับเข้าเยี่ยมโดยยึดหลัก Social Distancing อย่างเคร่งครัด และ ยังเหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายและรับยาอยู่เสมอ หรือ ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม และโรคหลอดเลือดสมอง

 “เรียกได้ว่า ที่จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้วยการสร้างสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว ที่ให้บริการครบวงจร ทั้งป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ และดูแลรักษาตามมาตรฐาน รวมไปถึงการที่มีโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา (Trusted Long-term Care Hospital) อยู่ในบริเวณเดียวกัน ที่เน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีการจัดทำแผนและให้การดูแลสุขภาพตามสภาวะเฉพาะรายบุคคล โดยแพทย์ พยาบาลที่เชี่ยวชาญ และทีมสหวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ต้องการให้ผู้รับบริการมีสุขภาวะที่ดี (Well-Being) ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล (Life Balance) ไปจนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life) ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระยะนี้ นายแพทย์อี๊ดกล่าวทิ้งท้าย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.