3เอ็ม เดินหน้าสนับสนุนมวลมนุษยชาติต่อสู้กับโควิด-19

Jun 11, 2020 -None-

บริษัท 3เอ็ม ให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเร็ว นี้ 3เอ็ม ได้มีโครงการเชิญชวนพนักงานของ 3เอ็ม ให้บริจาคเงินแก่กองทุนรวมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโคโรนาไวรัสของ GlobalGiving (GlobalGiving’s Coronavirus Relief Fund) โดย 3เอ็ม จะสมทบเงินที่พนักงานบริจาคอีกหนึ่งเท่า 

 

โครงการข้างต้นเป็นการให้ความสนับสนุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการที่ 3เอ็ม ได้มอบเงินแก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ทั่วโลกเป็นจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (650 ล้านบาท โดยประมาณ) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงโครงการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาของวิกฤตนี้ทั่วโลก

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.