กสิกรไทย คว้า 4 รางวัลจาก The Asian Banker

Oct 08, 2017 -None-

ธนาคารกสิกรไทย รับรางวัลคุณภาพการดำเนินงานยอดเยี่ยม 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME Bank of the Year) รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment Product of the Year) รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจไพรเวทแบงก์ในประเทศไทย (Best Private Wealth Bank in Thailand) และรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Best Data & Analytics Project) จากงานมอบรางวัล The Asian Banker Thailand Country Awards 2017 จัดขึ้นโดยวารสาร The Asian Banker นับเป็นความสำเร็จของธนาคารในบริการด้านต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีความโดดเด่นการให้บริการดังกล่าวมาอย่างยาวนาน 

KBANK

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.