“คิดถึงพ่อ” ร้อยดวงใจรำลึกถึง.....พ่อหลวงของแผ่นดิน

Oct 08, 2017 -None-

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่),  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และกลุ่มให้เบ็ดดีกว่าปลา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในกิจกรรม“คิดถึงพ่อ” ร้อยดวงใจรำลึกถึง.....พ่อหลวงของแผ่นดิน

สำหรับงาน “คิดถึงพ่อ” ร้อยดวงใจรำลึกถึง.....พ่อหลวงของแผ่นดิน จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ตราตรึงอยู่ในหัวใจของ พสกนิกรชาวไทยตลอดไปภายในงานพบกับ  9 กิจกรรมแห่งความคิดถึง  กิจกรรมที่ 1 การหล่อเหรียญที่ระลึก ”รักพ่อและทรงรัก” โดย กลุ่มให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา จัดทำโครงการศิลปะตามรอยพ่อ โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือหล่อเหรียญจากปูนปลาสเตอร์ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการน้อมนำเอาพระราชดารัส “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” มาเป็นหัวข้อในการเรียนรู้ กิจกรรมที่2 ประติมากรรมแสงแดด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนร่วมชื่น ชมผลงานการสร้างภาพประติมากรรมจากเงาเป็นภาพคล้ายพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบกับวัตถุ กิจกรรมที่3 การแจกกล้าไม้ โดยสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) แจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนเพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมที่4 การวาดภาพ “คิดถึงพ่อ” ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวกับผลงานของศิลปินแห่งชาติและ นักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมามาร่วมรังสรรค์ภาพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ” กิจกรรมที่5 การประดับดอกดาวเรือง ให้พสนกนิกรร่วมใจประดับดอกดาวเรืองบนแท่นเลข 9 กลางศูนย์การค้าฯ  กิจกรรมที่6 การสกรีนเสื้อ “คิดถึงพ่อ” ผลงานการออกแบบของศิลปินล้านนาชื่อดัง กิจกรรมที่7 การรับบริจาคหนังสือ เปิดรับบริจาคหนังสือใหม่หรือหนังสือเก่าเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่8 ลงนามถวายความอาลัย  กิจกรรมที่9 บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์   “คิดถึงพ่อ”  ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง  ผู้ทรงสถิตย์อยู่ในดวงใจชาวไทยไปตลอดกาล “คิดถึงพ่อ” ร้อยดวงใจรำลึกถึง.....พ่อหลวงของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

Campaign

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.