ซัมมิท แคปปิตอล ยกระดับความสามารถของพนักงาน เปิดตัวนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย

Jun 04, 2020 -None-

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคลในประเทศไทย เดินหน้ายกระดับความสามารถของบุคลากรด้วยการพัฒนาโปรแกรม e-Learningภายใต้ชื่อ Summit Capital Academy System หรือ SASหลักสูตรสร้างศักยภาพและความเป็นมืออาชีพเพื่อรับมือการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล สะท้อนการดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยมหลัก“I TRUST”

ฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า “ซัมมิท แคปปิตอล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกว่า 1,700 คนทั่วประเทศ ดังนั้นฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท จึงได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของพนักงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงเฟ้นหาหลักสูตรต่างๆ ที่สามารถเพิ่มศักยภาพและต่อยอดความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของซัมมิท แคปปิตอลในการเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อที่มีความรับผิดชอบ การพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตามค่านิยมหลัก “I TRUST” อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือของบุคลากรในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายในต่างๆหรือการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

จตุรนต์ เนียมวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล      ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวเสริมว่า“โปรแกรม Summit Capital Academy System หรือ SASเป็นเครื่องมือใหม่ของบริษัทที่มีความทันสมัย สามารถเพิ่มโอกาสในการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ online ที่สะดวกและสามารถใช้งานได้ “ทุกที่ ทุกเวลา”พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับบุคลากรที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพิ่มความเท่าเทียมในการได้รับการพัฒนาของพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์ฝึกอบรม สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางของบุคลากรได้เป็นอย่างดี” 

โปรแกรม Summit Capital Academy System หรือ SAS เป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบ e-Learning ซึ่งบุคลากรภายในบริษัทสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนทั้งในระบบ Android และ iOSและสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกเวลาที่ต้องการ ในโปรแกรมมีหลักสูตรครอบคลุมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การคิดธุรกิจอย่างเป็นระบบ การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ และหลักสูตรอื่น ๆ ให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้และนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ก้าวสู่ปีที่ 26 ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ภายใต้แนวทาง “I TRUST” เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น องค์กร และสังคมส่วนรวม และมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทยด้วยการให้ความคล่องตัวทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.summitcapital.co.th

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.