‘กัลฟ์’ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 แก่กรมแพทย์ทหารเรือ

May 28, 2020 -None-

สืบเนื่องจากที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็ว นี้ เพื่อเป็นการควบคุมโรคโควิด-19 ในระยะยาว และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์  บุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร, บุญชัย เจียมจิตจรุง  หัวหน้าฝ่ายบริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร และ ญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ จึงเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 จำนวน 6,000 ชิ้น แก่กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมด้วยพลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ 

ส่งมอบ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.