กรมสุขภาพจิตจับมือโรซ่า พาคนไทยดูแลสุขภาพใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

May 22, 2020 -None-

กรมสุขภาพจิตจับมือโรซ่าพาคนไทยดูแลสุขภาพใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน กับแคมเปญ #สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย และ #ความสุขยังคงเกิดขึ้นได้ถ้าใจไม่ป่วย ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เป็นผลพวงจากแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ว่าการแพร่ระบาดจะมีทิศทางที่ลดน้อยลงไปแล้ว แต่สิ่งที่เราทุกคนยังต้องเผชิญต่อจากนี้ ก็คือผลกระทบในด้านต่าง นอกจากการเจ็บป่วยทางกายที่ส่งผลกับผู้คนในสังคมแล้ว สิ่งที่กรมสุขภาพจิตและโรซ่าเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาเป็นอย่างมาก คือ การเจ็บป่วยทางจิตใจ ซึ่งอาจส่งผลทั้งต่อตนเองและคนในครอบครัว 

 

ทั้งนี้ จากเศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบรุนแรงหลังจากนี้ อาจนำไปสู่การเจ็บป่วยทางจิตใจไปจนถึงการฆ่าตัวตายตามที่หลาย ฝ่ายกำลังกังวล กรมสุขภาพจิตในฐานะผู้นำหลักทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพใจที่มีความถูกต้องและเป็นประโยชน์ และโรซ่า ได้ริเริ่มทำแคมเปญในครั้งนี้ เพื่อช่วยนำเสนอวิธีในการดูแลจิตใจตนเองและคนรอบข้าง สำหรับการฟันฝ่าช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน โดยใช้การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคลิปวีดีโอ 2 เรื่อง คือใจไม่ป่วยและสุขสร้างได้ซึ่งในวีดีโอเรื่องใจไม่ป่วยมีเนื้อหาและใจความที่ช่วยให้เราเลือกที่จะเปลี่ยนมุมมอง หันมาดูแลแบ่งปัน เพื่อช่วยกันเยียวยาซึ่งกันและกันไม่ให้ใจป่วยและสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกันได้ในที่สุด และเมื่อเราดูแลจิตใจไม่ให้ป่วยแล้ว ในวีดีโอเรื่องที่ 2 “สุขสร้างได้ได้นำเสอเนื้อหาเพื่อสอดรับกับสถานการณ์หลังจากเราดูแลสุขภาพใจให้แข็งแรงดีแล้ว เราก็สามารถสร้างสุขในบ้านได้ง่าย ร่วมกัน โดยเนื้อหาถูกสร้างเพื่อแทนใจครอบครัวไทยหลาย มุม กับช่วงเวลาที่ต้องเผชิญ และนำเสนอทางในการสร้างสุขอย่างง่าย ให้กับครอบครัวและคนที่เรารัก ซึ่งสามารถชมวีดีโอสุขสร้างได้กันได้ในบทความนี้

 

นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตและโรซ่ายังร่วมมือกันจัดทำไมโครไซต์ http://familyhappiness.co ชูเนื้อหา 4 ภูมิคุ้มใจ ที่นำเสนอเรื่องของการดูแลจิตใจตนเองใน 4 แกนหลัก เพื่อเติมเต็มความต้องการพื้นฐานทางจิตใจ 4 ประการ และเป็นแหล่งข้อมูลในการดูแลสุขภาพใจในช่วงเวลานี้ คือ 

  • ไม่ว่าอะไรเราเลือกเองได้ เลือกโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้ เราจะรับรู้ถึงความสามารถและพลังของตนเอง และได้ความรู้สึกปลอดภัยกลับมา
  • จำขึ้นใจเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม แม้ยามต้องไกลกัน ให้คงการติดต่อสื่อสารไว้เหมือนเดิม เพื่อให้เรารู้สึกอ้างว้าง หรือเครียด
  • รู้ไว้ความภาคภูมิใจเราสร้างได้  ความภูมิใจในตนเองจะช่วยให้คนเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
  • จงมั่นใจว่าเรามีคุณค่า การสนับสนุนเรื่องมีตัวตนอย่างมีคุณค่าให้แก่สมาชิกในชุมชนและครอบครัว จะเกิดผลแรงเสริมทางบวก และนำไปสู่พฤติกรรมเชิงบวกต่อสังคมของทุกคน และสังคมที่มีความสมานฉันท์ในที่สุด

นอกจากนี้ ในไมโครไซต์ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวที่อาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มครอบครัวทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่ต้องดูแลคนที่ไม่สบายในครอบครัว เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพใจของคนในบ้าน แถมท้ายด้วยไอเดียกิจกรรมสร้างสุขยามเมื่อเราต้องอยู่บ้าน ด้วย #stayathomechef ที่นำทีมChef โดยคุณชาคริต แย้มนาม และ #voicefromhome กิจกรรมส่งความสุขด้วยเสียงเพลงด้วยบรรดาโค้ชจากเดอะว้อยซ์ไทยแลนด์ ติดตามเนื้อหาดี ทั้งหมดนี้ได้ที่ http://familyhappiness.co

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.