เชลล์ห่วงใยมอบเงินสนับสนุนการแพทย์ และร่วมฟื้นฟูฝ่าวิกฤตโควิด-19

May 14, 2020 -None-

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมฟื้นฟูฝ่าวิกฤต โควิด-19 มอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์และวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านสุขอนามัย การดูแลจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น  และเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในระยะฟื้นฟู รวมจำนวน 4 ล้านบาท นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมากองทุนก้าวไปคู่ไทยซึ่งก่อตั้งโดยพนักงานเชลล์ ยังได้ร่วมมอบเงินจำนวน 150,000 บาท แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนความพร้อมด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนที่ประสบความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้วย

ปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่าเชลล์ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยมาโดยตลอด ในภาวะวิกฤตนี้ สุขภาพและความปลอดภัยของคนไทยคือสิ่งสำคัญที่สุด บริษัทฯ พร้อมร่วมจำกัดการแพร่เชื้อ ช่วยเหลือผู้ป่วย และการฟื้นฟูภาคส่วนต่างๆ ให้ผ่านพ้นวิกฤต โดยเน้นสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข เราจึงมอบเงินสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสุขอนามัย ตลอดจนเป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในระยะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชลล์ได้เดินหน้าให้ความร่วมมือและมีมาตรการดูแลสุขอนามัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน คู่ค้า รวมถึงลูกค้า ผ่านกิจกรรมโดยกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของเชลล์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทย ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเชลล์ ประเทศไทยในการ เติมสุขให้ทุกชีวิต แม้ในภาวะวิกฤต 

 

เชลล์ ยังคงดำเนินมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้พนักงานทำงานจากบ้าน และการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง  เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส อีกทั้งยังรณรงค์ด้านสุขอนามัยและยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ คู่ค้าที่มาติด ต่อ และลูกค้าที่สำนักงาน ตลอดจนสถานีบริการน้ำมัน โดยมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริการตรวจเช็ครถมอเตอร์ไซค์และมอบเครื่องดื่มให้กับพนักงานดิลิเวอรี่ที่มาใช้บริการ การมอบข้าวกล่องให้แก่ชุมชนใกล้เคียงสถานีบริการน้ำมันและน้ำดื่มให้แก่บุคลากรการแพทย์ ทั้งนี้ สำหรับร้านสะดวกซื้อซีเล็คและร้านกาแฟเดลี่คาเฟ่ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ยังคงมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้มาใช้บริการ

 

ปนันท์ กล่าวทิ้งท้ายว่าที่ผ่านมา เชลล์ได้เน้นย้ำมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย สำนักงาน คลังน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศมาโดยตลอด เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 เรายังคงเดินหน้ารณรงค์ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยว ข้องทุกท่าน เชลล์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมฟื้นฟูให้สถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นต่อไป

เชลล์แห่งประเทศไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.