4,758
VIEWS

TCEB ปรับยุทธศาสตร์รับ COVID-19 หนุนผู้ประกอบการไปต่อให้ไกลกว่าเดิม

Jun 09, 2020 -None-

มาตรการการจัดการเพื่อต่อสู้กับ COVID-19 ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปิดตัวของสถานประกอบการ การกักตัวในเคหสถาน ประกอบกับการเว้นระยะทางสังคม หรือ Social Distancing ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ธุรกิจไมซ์ชะลอตัวหรือต้องเลื่อนออกไป

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ ทีเส็บ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ในการผลักดันและพัฒนาธุรกิจการจัดงานประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย ทั้งการจัดประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมสมาคมวิชาชีพ และการจัดงานแสดงสินค้า หรือธุรกิจไมซ์ รวมถึงการจัดงานเมกะอีเวนท์และมหกรรมนานาชาติ จึงไม่รอช้าที่จะเข้ามาดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ให้ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 นี้ไปให้ได้

เปิดแนวรุกสู้สร้างมาตรฐานความปลอดภัย

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า ในช่วงแรก ทีเส็บได้เร่งดำเนินมาตรการเร่งด่วน โดยดำเนินมาตรการหลัก คือ การเพิ่มมาตรฐานสร้าง ความพร้อมให้กับสถานที่จัดงานและผู้ประกอบการไมซ์ โดยเน้น 2 แนวทางในด้านการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย และการส่งเสริมการจัดงานโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ผ่าน 2 โครงการหลักในระยะแรก ดังนี้

โครงการ “จัดประชุมอย่างไร ปลอดภัยไร้ COVID-19” สนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาท สำหรับสถานประกอบการไมซ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปจัดทำแผน และจัดหาอุปกรณ์ตามมาตรการคัดกรอง และ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามแนวปฏิบัติควบคุมและป้องกันไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำมาปฏิบัติใช้ในสถานที่จัดงานและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ

หลักเกณฑ์ของสถานประกอบการไมซ์ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติเป็นสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) หรือเป็นผู้ประกอบการโรงแรม ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย หรือ Thai Hotel Association (THA) โดยคาดว่า โครงการนี้จะสามารถสนับสนุนสถานประกอบการไมซ์ได้ถึง 216 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น 6,480,000 บาท โดยโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อีเมล MICEStandards@gmail.com

เติมความรู้ดิจิทัลยกระดับผู้ประกอบการไมซ์ไทย

“ในเวลาเดียวกัน เราต้องยอมรับว่า เวลานี้เทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับธุรกิจการจัดงานทั่วโลกในวงกว้าง ทั้งการประชุมออนไลน์ และการแสดงสินค้าออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการของไทยเองต้องปรับตัวให้ทันเช่นกัน ทีเส็บจึงดำเนินการส่งเสริมยกระดับให้ความรู้ผู้ประกอบการเรื่องการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าออนไลน์ รวมถึงให้การสนับสนุนแพลตฟอร์มในการจัดงานออนไลน์ เพื่อติดอาวุธให้ผู้ประกอบการ” คุณจิรุตถ์ กล่าว

นี่คือที่มาของ โครงการ “Virtual Meeting Space หรือ VMS” ที่สนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดงาน รวมถึงการเพิ่มทักษะความรู้ในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ให้ผู้ประกอบการไมซ์ในภาวะวิกฤต COVID-19 แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่

Webinar หรือการประชุมสัมมนาเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ ให้การสนับสนุนการจัดหา และบริหารจัดการ แพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับผู้จัดงานและผู้ประกอบการไมซ์ที่ต้องการจัดประชุมสัมมนา ปรับเปลี่ยนมาใช้การจัดประชุม สัมมนาผ่านระบบออนไลน์

O2O(Offline to Online) หรือการจัดงานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ให้การสนับสนุนการจัดหา และบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้จัดงานแสดงสินค้า ตั้งแต่การถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่ง รวมถึงจัดเตรียมผู้ประสานงานทางเทคนิคให้แก่ผู้จัดงานแสดงสินค้าในทุกขั้นตอน

E-Learning Platform หรือศูนย์การเรียนรู้คอร์สฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ เพื่อเพิ่มทักษะและทบทวนความรู้ (Upskills and Reskills) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ในช่วงที่งานได้รับผลกระทบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม อีเมล vms@tceb.or.th

เตรียมแผนฟื้นฟูหลังวิกฤต      

ทีเส็บ ไม่เพียงแต่ปรับยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับวิกฤตครั้งนี้เท่านั้น แต่ยังมองข้ามช็อตไปถึงแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์หลังสถานการณ์วิกฤต (Recovery Plan) ที่จะค่อยปรับไปตามสถานการณ์

โดยเริ่มจากการส่งเสริมการประชุมสัมมนาในประเทศ ในจังหวัดที่มีความพร้อมได้รับอนุญาตให้มีการเดินทาง ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของสถานที่จัดงานพร้อมรองรับการจัดงาน รวมถึงมีแคมเปญสนับสนุนส่งเสริมภาครัฐและเอกชนให้มีการจัดประชุมสัมมนาในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน ช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานที่จัดงานและโรงแรมต่างๆ ในพื้นที่ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ มีการสื่อสารรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางเมื่อมีความพร้อมสำหรับการจัดงาน โดยจะเริ่มจากการส่งเสริมการตลาด ดึงงานและผู้เข้าร่วมงานเข้ามาร่วมงานจากตลาดระยะใกล้ เช่น จีน และอาเซียน โดยมีแนวทางวางแผนการจัด Roadshow ไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมาย ที่จะสามารถตัดสินใจเดินทางเข้ามาจัดงานในประเทศไทยได้เร็วที่สุด ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชีย รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักธุรกิจด้วย Welcome Back Package และการสื่อสารแบรนด์และแคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานในภูมิภาคเอเซีย

New Normal ต่อจากนี้ในธุรกิจไมซ์

วิกฤตครั้งนี้ยังได้ทำให้คนในสังคม และภาคธุรกิจต้องปรับตัว และเปลี่ยน Mindset ไปพร้อมกัน ก่อให้เกิด New Normal ให้กับทุกภาคส่วน โดยไม่มีข้อยกเว้น       

คุณจิรุตถ์ วิเคราะห์ถึง New Normal ของธุรกิจไมซ์นับจากนี้ไปว่ามาจากปัจจัยหลายด้านด้วยกันกล่าวคือ การเปลี่ยนแนวทางเป็น Deglobalization หันมาใส่ใจพัฒนาภายในประเทศ โดยประเทศต่างๆ  ในโลกจะหันมาพึ่งพาภาย

ในประเทศตนเองเพิ่มขึ้น ไม่พึ่งพาแต่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น

“ด้วยเหตุนี้ เราได้วางแผนส่งเสริมการจัดงานในประเทศกระจายทั่วทุกภูมิภาค และการมุ่งเน้นวางรากฐาน และโครงสร้างการพัฒนาธุรกิจไมซ์ในประเทศให้แข็งแกร่งโดยพัฒนาทั้งด้านมาตรฐานและการยกระดับผู้ประกอบการไมซ์ ตั้งแต่การพัฒนาระดับเมืองหรือจังหวัด สถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมและงานแสดงสินค้า โรงแรมที่พัก ตลอดจนบริษัทผู้จัดงานและบุคลากรไมซ์ให้แข็งแรง รองรับการเติบโตของธุรกิจไมซ์ในระดับนานาชาติ”

ปัจจัยต่อมา คือ การใส่ใจพื้นฐานด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย (Public Health and Safety Concern) ส่งผลต่อธุรกิจไมซ์ในการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยของการจัดงานและสถานที่จัดงานทั่วประเทศ ซึ่งทีเส็บกำลังเร่งพัฒนายกระดับมาตรฐานธุรกิจไมซ์ ทั้งการให้ความรู้และสนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ในการจัดงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาสถานประกอบการไมซ์โดยใช้แนวทางจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตสถานที่จัดงาน ศูนย์การประชุมและงานแสดงสินค้า โรงแรมที่พักจะมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยในการบริหารการจัดงาน และสถานที่อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้จัดงานทั่วประเทศ

สุดท้ายนี้ สังคมกำลังก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation) งานไมซ์ทั่วโลกก็ต้องเดินไปในทิศทางการใช้นวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงานมากขึ้นเช่นกัน เพื่อให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

“ทีเส็บในฐานะหน่วยงานรัฐที่ดูแลธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการโดยตรง รับแนวนโยบายเร่งพัฒนาส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีในการจัดงาน ทั้งการจัดงานออนไลน์ ประเภทประชุมออนไลน์ และการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ที่ยังคงสามารถเชื่อมโยงสื่อสารกับผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานทั่วโลกได้ หรือแม้แต่การฝึกอบรมเพิ่มทักษะของผู้ประกอบการไมซ์ไทยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไมซ์พร้อมรับกับโลกแห่ง New Normal ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในวันนี้ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos film porno swinger xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com