3,628
VIEWS

PIGMA MICRON I AM ORIGINAL 2 การรวมตัวของเหล่าอาร์ตติสเมืองไทย เพื่อค้นหา "อาร์ตติสหน้าใหม่"

Oct 04, 2017 -None-

อภิชา ปัญญาอาจอง ผู้ช่วยผู้บริหาร บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต่อยอดความสำเร็จของโครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL สู่ปีที่ 2 จัดงานประกาศรางวัลโครงการประกวดผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON ภายใต้แนวคิด “เส้นเล่าเรื่อง” จินตนาการผ่านปากกาสู่ลายเส้น เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ของวงการ พร้อมรวมตัวอาร์ตติสชั้นนำของประเทศไทย อาทิ เป๋ง ชานนท์, โอ๋ ฟูตอง, อัพ ทรงศีล, ต๊อด สเลดทอย, ปอม ธัชมาพรรณ, กะปิ ปิยนาฏ, วีระชัย เดอะดวง, พริม ศุภศรา, ทอม เอกลักษณ์บิ๊งโกะ ภาพฟ้า, พิมพ์ พิมพ์มาดา และเหล่าคนรักศิลปะร่วมงานคับคั่ง ที่ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

หลังจากเปิดตัวโครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ภายใต้แนวคิด “ชีวิตที่ไม่ถูกก๊อปปี้” อย่างเป็นทางการไปเมื่อปี 2558 เพื่อเป็นเวทีอิสระให้กับเยาวชนไทยได้แสดงความรู้ความสามารถด้านศิลปะ สู่การเป็นศิลปินคุณภาพที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยแนวคิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยไม่ลอกเลียนผลงานของใคร ท่ามกลางกระแสการขโมยความคิดและการก๊อปปี้ผลงานที่เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยครั้งในปัจจุบัน โดยแนวความคิดดังกล่าวเริ่มต้นมาจากปากกา PIGMA MICRON ที่เป็นต้นแบบของปากกาน้ำหมึกกันน้ำชนิดแรกของโลกที่คงความเป็นออริจินัลมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นสู่โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ที่ริเริ่มขึ้นโดย บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันให้นิสิต นักศึกษา ได้นำองค์ความรู้จากห้องเรียนมาปรับใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ ผ่านเวทีประกวดที่จะสะท้อนศักยภาพของบุคลากรในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม จนมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมากในปีที่ผ่านมา ท่ามกลางความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมชมผลงานในรอบตัดสิน

สำหรับในปีนี้ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 2 กลับมาอีกครั้งด้วยหัวข้อการประกวดที่มีชื่อว่า “เส้นเล่าเรื่อง” จินตนาการผ่านปากกาสู่ลายเส้น หลังจากที่ได้มีการเปิดรับสมัครผลงานไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านศิลปะกับน้องๆ นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท ซึ่งนับเป็นการต่อยอดความท้าท้ายอีกครั้งให้เวทีนี้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากน้องๆ จะได้นำทักษะความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของจินตนาการผ่านลายเส้นแล้ว ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นยังจะต้องมีจุดเด่นที่น่าสนใจ ทั้งรูปแบบของผลงาน ไปจนถึงการนำเสนอแนวคิดที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นแบบฉบับของตัวเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  

บรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยเหล่าศิลปิน นักวาดภาพ นักออกแบบชื่อดัง อาทิ คุณอัพ-ทรงศีล ทิวสมบุญ ศิลปินนักวาดประกอบจากนิตยสาร A Day, คุณโอ๋-หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ หรือ โอ๋ ฟูตอง, คุณปอม-ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง ศิลปินนักวาดภาพประกอบ, คุณเป๋ง-ชานนท์ ยอดหงส์ Art Director จากจีนี่เลคคอร์ด และ คุณต๊อด-อารักษ์ อ่อนวิลัย หรือคุณต๊อด เสลดทอย ศิลปินนักสร้างสรรค์ผลงานแนว POP ART, คุณกะปิ-ปิยนาฎ ต้นมาลีคุณวีระชัย ดวงพลา (เดอะดวง), คุณพริม-ศุภศรา หงศ์ลดารมภ์, คุณบิ๊งโกะ-ภาพฟ้า พุทธรักษา และ คุณทอม-เอกลักษณ์ แสงทองฉาย ซึ่งให้เกียรติมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน พร้อมทั้งร่วมพูดคุยถึงผลงานในปีนี้และให้แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะแก่นิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการส่งผลงานเข้าประกวดในปีต่อไป นอกจากนี้ยังมาร่วมวาดภาพผลงานโชว์ให้ผู้ร่วมงานได้ชมกันสดๆ อย่างใกล้ชิด โดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดกว่า 1,200 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวนทั้งสิ้น 120 ผลงาน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีเพียงไม่กี่ผลงานเท่านั้นที่จะสามารถคว้ารางวัลจากการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์และถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานศิลปะได้ดีที่สุดโดยผู้ที่คว้ารางวัลในปีนี้  ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษาสูงสุด จำนวน 80,000 บาท
 
ชัชดนัย วัฒนวงษ์คีรี  วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท
วรงค์กรณ์ ตรีทิพากิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท 
พิมพ์ญาดา ธิติกุลธัญโรจน์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ทั้งนี้ผลงานที่ชนะเลิศและได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายทั้งหมดในงาน PIGMA MICRON I AM ORIGINAL 2 

จะถูกจัดแสดงต่อในนิทรรศการภาพวาดเชิงสร้างสรรค์ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่  30 กันยายน 2560 นี้

    

อัพ-ทรงศีล ทิวสมบุญ กล่าวว่า “ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดระหว่างการประกวดในปีแรกกับปีที่สองนี้คือเด็กๆ มีพัฒนาการมากขึ้น การคัดเลือกผลงานของคณะกรรมการก็ยากลำบากมากขึ้นด้วย เพราะผลงานแต่ละชิ้นล้วนมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่น่าสนใจแตกต่างกันไป เราได้เห็นการใช้เทคนิคใหม่ๆ จากผลงานหลายชิ้น แม้แต่การนำปากกาที่หมึกใกล้หมดแล้วมาไล่น้ำหนักของแสงและเงาก็ถือเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากในปีนี้ สำหรับเกณฑ์ในการตัดสินผลงานแน่นอนว่านอกจากเรื่องของฝีมือแล้ว ภาพจะต้องสร้าง First Impression ได้ และต้องมีเนื้อเรื่องน่าสนใจที่สำคัญจะต้องเข้าไปกระทบใจคนดูได้ด้วย สุดท้ายคือเรื่องของเทคนิคการใช้ปากกาที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดจินตนาการของเราซึ่งต้องอาศัยวิธีคิดและฝึกฝนทักษะกันพอสมควร เรียกว่ากว่าจะคัดเลือกให้เหลือ 120 ชิ้นได้ กรรมการพิจารณากันหลายรอบและใช้เวลากันนานทีเดียว สำหรับการส่งผลงานในปีที่ 3 นี้ ไม่อยากให้น้องๆ พลาดเลย ถ้าเราตัดเรื่องของการแข่งขันออกไปเราจะรู้ว่าเวทีนี้เป็นพื้นที่ในการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถของตัวเองได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญถือเป็นโอกาสในการก้าวเข้าสู่วงการอีกด้วย” 

โอ๋-หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ กล่าวถึงผลงานที่ชนะเลิศว่า “นอกจากลายเส้นที่สวยสะดุดตาแล้ว เรื่องของเทคนิคการใช้สีถือว่าสามารถเลือกใช้คู่สีได้สวยมากๆ มีการหยิบปากกาสีม่วงและสีน้ำเงินมาใช้ผสมกับสีแดงและสีเขียว ซึ่งแตกต่างจากสีหลักทั้งสีดำและสีแดงที่เราเห็นโดยทั่วไป เท่านั้นไม่พอยังมีคอนเซ็ปต์การเล่าเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการพูดถึง “แม่” และ “ความรัก” ให้ถ่ายทอดผ่านลายเส้นออกมาเป็นภาพวาดที่เข้าไปกระทบถึงใจคนดูได้ โอ๋ว่าตรงนี้สำคัญ ถือว่าเป็นศิลปินที่สามารถถ่ายทอดทั้งความเป็นตัวเองและความมีแบบฉบับในการคิดผลงานให้เกิดขึ้นเป็นคาแรคเตอร์ใหม่โดยที่ไม่ได้วาดสิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมันตอบโจทย์ความเป็น I AM ORIGINAL จริงๆ”

ปอม-ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง กล่าวว่า “สิ่งสำคัญที่น้องๆ ทุกคนได้จากเวทีนี้ไม่ว่าผลงานจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม คือประสบการณ์ที่จะติดตัวไปตลอด นอกจากนี้ทุกคนยังได้สัมผัสถึงความสามารถของตัวเองผ่านปากกาที่ใช้แบบเดียวกันแต่สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้แตกต่างกันด้วยเทคนิคและวิธีคิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แต่ละคนมี สำหรับใครที่พลาดรางวัลในปีนี้อย่าเสียใจ เพราะที่สุดแล้วการได้มาโชว์ผลงานของตัวเอง นอกจากเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งแล้วยังเป็นเส้นทางในการก้าวเข้าสู่อาชีพสายนี้อีกด้วย สุดท้ายปอมอยากให้น้องๆ รุ่นใหม่มีความอดทน ขยันที่จะฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และมีหัวใจของความเป็นออริจินัลอยู่ในตัว ปอมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดีอย่างแน่นอน”

ชัชดนัย วัฒนวงษ์คีรี ผู้ชนะเลิศกล่าวว่า “เวทีนี้เป็นเวทีแรกในการประกวดของผม ถึงปีที่แล้วจะไม่ได้รับรางวัลอะไรแต่ได้ผ่านเข้ามาแสดงผลงานของตัวเองก็ดีใจมากแล้ว หลังจากนั้นก็ตามข่าวโครงการมาตลอดจนเปิดรับสมัครเป็นปีที่ 2 ผมคิดคอนเซ็ปต์และสเก็ตช์งานไว้หลายอย่างเลย จนสุดท้ายมาถึงจุดเปลี่ยนความคิดที่กลายเป็นแรงบันดาลใจว่าในชีวิตตัวเองก็มีแค่แม่กับผมสองคน ภาพในหัวมันเลยคิดย้อนไปตั้งแต่เด็กจนโตที่แม่ลำบากเพื่อเรามาตลอด วันนี้เลยอยากทุ่มเททำผลงานสักชิ้นให้แม่และผมตั้งใจกับงานชิ้นนี้มาก ผมใช้เทคนิคการวาดเส้นด้วยวิธีการสานเส้นที่ผสมผสานปากกาสีต่างๆ เริ่มลงจากสีอ่อนไปเข้มไล่จากสีเขียว ฟ้า ไปจนถึงสีดำ และควบคุมน้ำหนักของเส้นด้วยเบอร์ของหัวปากกา PIGMA MICRON พอส่งผลงานแล้วก็ภาวนาในใจว่าถ้าปีนี้ได้รางวัลจะเอาเงินให้แม่และปิดร้านให้แม่สักวันจะพาเค้าไปกินบุฟเฟ่ต์มื้อใหญ่ที่แม่ยังไม่เคยกินเลยครับ (ยิ้ม)”              

เรียกได้ว่าโครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL นอกจากจะเป็นพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพและจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเพื่อเป็นศิลปินที่มีคุณภาพในอนาคตแล้ว ยังเป็นโครงการที่รวมเสน่ห์ของงานศิลปะในแบบฉบับของความเป็นออริจินัลมาจัดแสดงผ่านนิทรรศการได้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสในการก้าวสู่เส้นทางการเป็นศิลปินรุ่นใหม่ของวงการที่มีหัวใจของนักคิดและนักสร้างสรรค์อย่างเต็มตัวและพร้อมที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งศิลปะที่เติบโตอย่างสวยงามต่อไป

พบกับสุดยอดผลงานศิลปะสร้างสรรค์ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON

ได้ใน PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 อีกไม่นานเกินรอ!!

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.