7,836
VIEWS

3 เหตุผล ทำไม? ต้องเร่งสื่อสารเชิงรุกในช่วงวิกฤต COVID-19

Apr 22, 2020 P.Narata

‘เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’ แนะภาคธุรกิจควรเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกในช่วง COVID-19 เพื่อสร้างการ รับรู้กลยุทธ์องค์กร ปลุกความเชื่อมั่นทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนต่ำ พร้อมผสมผสานการใช้สื่อ ออนไลน์เพื่อปิดการขายรับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน เพิ่มแต้มต่อทางธุรกิจฟื้นตัวเร็วกว่าคู่แข่งหลังวิกฤตคลี่คลาย

การสื่อสารในช่วงวิกฤตมีความจำเป็น และสำคัญมากกว่าช่วงสถานการณ์ปกติ โดยภาคธุรกิจควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ถึงแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทในการนำพาองค์กรให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต และทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง หลังปัจจัยลบเริ่มคลี่คลาย และในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communications) และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์  ทางบริษัทพร้อมนำองค์ความรู้ ผนวกกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม ทางการสื่อสารใหม่ๆ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตต่อไป

ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมกับภาวะวิกฤตที่สุด เนื่องจากสามารถสื่อสาร Key Message ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและแบรนด์สินค้าได้  โดยมี ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ

อีกทั้งควรใช้การประชาสัมพันธ์ ควบคู่กับการใช้สื่อออนไลน์ โซเซียลมีเดียแคมเปญ เพื่อสร้าง Call to Action (CTA) ให้เกิดผลลัพธ์ด้านยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต รองรับ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

 

รูปแบบการสื่อสารที่ภาคธุรกิจที่ควรให้ความสำคัญ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่

1) คอนเทนต์ ต้องสร้างสรรค์ กระชับ ชัดเจน

2) รูปแบบการนำเสนอต้องเข้าใจง่าย เช่น อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ การ์ตูน เป็นต้น

3) เลือกใช้ช่องทางสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องผสมผสานทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้ช่องทางสื่อสารของบริษัท (Owned Media) เช่น เฟสบุ๊ค แฟนเพจ และเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่าย และควบคุมเนื้อหาของการสื่อสารได้ 

“หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง แนวทางการทำงานและมุมมองของหลายๆ ธุรกิจจะเปลี่ยนแปลง ไป เกิดธุรกิจบริการใหม่ๆ มากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจควรใช้จังหวะนี้ปรับกลยุทธ์และเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ ไปยัง กลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้จะส่งผลดีทำให้แบรนด์แข็งแรงและเป็นที่จดจำอยู่เสมอแล้ว เพราะหาก สถานการณ์คลี่คลายก็จะฟื้นตัวและกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว”

ยงยุทธ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน โครงสร้างของกลุ่มบริษัท เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง ประกอบด้วย บริษัท เอ็มที มัลติ มีเดีย จำกัด เป็นบริษัทแกน ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ‘YOUR PARTNER IN STRATEGIC COMMUNICATIONS’ ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาการวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) กิจกรรมการตลาด และการบริหารสื่อออนไลน์ (Digital Media & Social Network) ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง ยังมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท เอสไอ ดอท คอม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ และจัดการคอนเทนต์นักลงทุนสัมพันธ์ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยกว่า 300 ราย และบริษัท PRYCE Investor Relation ให้บริการที่ปรึกษากลยุทธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) ทำให้กลุ่มบริษัท เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง สามารถให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบวงจร

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.