มิชลิน-เอ็นไวโร พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี แปรรูปยางรถใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

Apr 21, 2020 -None-

การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ “รีไซเคิล” (Recycle) เป็นเรื่องสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์และลูกค้า เพราะทุกปีจะมียางรถยนต์ราว 1 พันล้านเส้นสิ้นสุดอายุการใช้งาน เทคโนโลยีรีไซเคิลช่วยให้ยางรถยนต์ใช้แล้วกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งในฐานะวัตถุดิบคุณภาพสูง 

เอ็นไวโร บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติสวีเดนซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดยมีพนักงาน 20 คน ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพของนิวเมติกวัสดุ (Pneumatic Material) เมื่อนำมาผ่านกระบวนการไพโรไลซิส โดยควบคุมให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุด

เทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นสูงนี้ช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง อาทิ คาร์บอนแบล็คที่ได้จากการรีไซเคิล (Recovered Carbon Black), น้ำมันไพโรไลซิส, เหล็ก หรือ ก๊าซ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปใช้ในวงจรการผลิตของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อีกครั้ง และด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลดังกล่าว ยางรถยนต์ซึ่งปัจจุบันถูกมองว่าเป็นขยะ สามารถนำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตได้

พันธมิตรระหว่าง มิชลิน และ เอ็นไวโร ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้

  1. การเป็นพันธมิตรอยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการนำเทคโนโลยีไพโรไลซิสของเอ็นไวโรมาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
  2.  มิชลินเข้าถือหุ้นร้อยละ 20 ในเงินทุนของเอ็นไวโรซึ่งมีมูลค่า 32,526,262 โครนาสวีเดน (ราว 3 ล้านยูโร) หรือเทียบเท่าการถือครองหุ้นจำนวน 116,165,223 หุ้น ซึ่งส่งผลให้มิชลินกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด โดยกลุ่มมิชลินจะสนับสนุนการพัฒนาองค์กรของเอ็นไวโรผ่านตัวแทนที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเร็วๆ นี้ อนึ่ง การสมัครเข้าเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการลงนามเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563
  3. การดำเนินโครงการสร้างโรงงานร่วมกันเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม โดยสถานที่ตั้งโรงงานจะยืนยันให้ทราบในภายหลัง
  4. การกำหนดให้มีข้อตกลงด้านการจัดหาวัตถุดิบ (Supply Agreement) ร่วมกันระหว่างมิชลินและเอ็นไวโร

การผสานพันธมิตรครั้งนี้ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถนำความรู้ความชำนาญที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันมาใช้ผลักดันให้การรีไซเคิลยางรถยนต์ก้าวรุดหน้า ทั้งนี้ มิชลินจะนำทักษะความชำนาญทางอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการก่อสร้างโรงงาน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิต  ขณะเดียวกัน เอ็นไวโรจะนำเทคโนโลยีไพโรไลซิสซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของตนเองมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

โซเนีย อาร์ติเนียน-เฟรโด ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการพร้อมโซลูชั่นและวัสดุไฮเทค ของมิชลิน เปิดเผยว่า “การลงนามเป็นพันธมิตรกับเอ็นไวโรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมิชลินในเรื่องความยั่งยืนทุกด้าน (All Sustainable) โดยเป็นอีกก้าวสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของมิชลินที่มีต่อการรีไซเคิลและการสัญจรอย่างยั่งยืนนับจากปี 2560 ที่มิชลินเข้าซื้อกิจการของ Lehigh Technologies บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านผงยางขนาดอนุภาคเล็กที่ได้จากการรีไซเคิลยางรถยนต์

ขณะนี้ มิชลิน และ เอ็นไวโร ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกลางปี 2563

* เทคโนโลยีไพโรไลซิสก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกตัวทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์จากการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นอย่างฉับพลัน  ส่งผลให้เกิดการแยกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสารประกอบอินทรีย์นั้นมาตั้งแต่แรก

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.