คาราบาวแดงมอบเอทานอล10,000 ลิตร ชุดPPE แว่นตานิรภัย หน้ากากN95 ให้ ม.สงขลานครินทร์

Apr 17, 2020 -None-

กลุ่มบริษัท คาราบาวแดง มอบเอทานอล 75% จำนวน 10,000 ลิตร, ชุด PPE, แว่นตานิรภัย และหน้ากาก N95 ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้คณะผู้บริหาร บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด ประกอบด้วย ชวลิต ตั้งตระกูล กรรมการผู้จัดการ, อัจฉราวดี สุขดา ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต, เป็นตัวแทนส่งมอบแก่ สมเกียรติ เฮงวัชรไพบูลย์ และ ปรีชา แก้วขาว ตัวแทนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล โดยได้รับความอนุเคราะห์การขนส่งจาก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 อ.หันคา จ.ชัยนาท

 

ส่งมอบ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.