11,620
VIEWS

จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ ต้องเข้าใจ C ทั้ง 8 ตัวนี้!!!!

Apr 17, 2020 R.Somboon

ในโลกของการแข่งขันทางการตลาด มีเครื่องมือหรือกลยุทธ์มากมายที่ถูกนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในแง่ของการเพิ่มยอดขาย การกุมความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ แต่เชื่อว่า 8 Cs ที่รวบรวมมานี้ คือหนึ่งในตัวช่วยชั้นดีของการทำธุรกิจบนตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ ลองมาดูกันว่าทั้ง 8 Cs มีอะไรบ้าง

1.Collaboration

การสร้าง “ความร่วมมือ” ทั้งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และแบบข้ามกลุ่มธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่แบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะแบรนด์เล็ก หรือใหญ่นำมาใช้ เพราะเสริมสร้าง “ความแข็งแกร่ง” ซึ่งกันและกัน และเป็นการขยายฐานไปยัง “กลุ่มลูกค้าใหม่” ที่เป็นลูกค้าของแบรนด์พันธมิตร ทำให้สร้างโอกาสการเติบโตได้มากกว่าการดำเนินธุรกิจเพียงลำพัง โดยกุญแจสำคัญของกลยุทธ์นี้ อยู่ที่ “การเลือกพันธมิตร” ที่มีแนวคิด แนวทางการทำงาน จุดมุ่งหมายของความร่วมมือที่สอดคล้องกัน

 

2. Communication (IMC)

การสื่อสารการตลาดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ไม่สามารถพึ่งพาสื่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้ว เพราะความที่การแข่งขันสูงขึ้น จากการมีแบรนด์สินค้า-บริการเข้าสู่ตลาดมากขึ้น บวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับสื่อหลากหลาย และซับซ้อนขึ้น ทำให้การสื่อสารต้อง “ครบวงจร” (IMC) และผสมผสานการใช้สื่อแต่ละประเภทให้ “เชื่อมโยง” กัน สิ่งที่ตามมา นอกจากทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในแบรนด์แล้ว ยังมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และทำให้        แบรนด์มีโอกาสมากขึ้น ในการสร้างความภักดี (Brand Loyalty) และความผูกพัน (Engagement) ในกลุ่มผู้บริโภค  

3. Connect to the World

การค้าการลงทุนในโลกไร้พรมแดน ไม่ได้มองเพียงฐานตลาดในประเทศของตนเองเท่านั้น หากแต่แบรนด์ที่มีศักยภาพและมีเงินทุน ต่างมุ่งเดินหน้าขยายออกสู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะบนเวทีการแข่งขันระดับโลก หรือระดับภูมิภาค ดังเช่นกรณีศึกษาของบริษัทจากแดนมังกร โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าไอที ที่ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมและการตลาด ขยับขึ้นไปเป็น Global Brand เช่นเดียวกับองค์กรไทยที่มีความแข็งแกร่ง ขยายธุรกิจไปยังระดับและระดับโลก โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรขนาดใหญ่ มีเงินทุนหนานิยมใช้กัน คือ “การควบรวมกิจการ” (Mergers & Acquisitions) เพื่อเป็น “ทางลัด” เข้าสู่ตลาดในแต่ละประเทศ โดยไม่ต้องเริ่มต้นนับจากศูนย์ 

 

4. Creative Innovation

“Innovative Thinking” ไม่ได้หมายถึงเพียง Product Innovation เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เช่น Business Model Innovation, Marketing Innovation องค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรม ไม่ได้มองว่านวัตกรรมไอเดียที่เกิดขึ้นจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอย่างเดียว แต่สามารถมาจากบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กร ที่ร่วมกันนำเสนอไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การต่อยอด เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ทั้งกับองค์กร และกลุ่มธุรกิจนั้นๆ 

5. CRM

แนวคิดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า อยู่บนพื้นฐานที่ว่าต้นทุนของการรักษาลูกค้าเก่านั้น ต่ำกว่าต้นทุนในการแสวงหาลูกค้าใหม่ โดย CRM เป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้า ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบไอทีพัฒนาไปไกล ทำให้แบรนด์ หรือองค์กรสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าได้มหาศาล จนเป็น “Big Data” ที่นำมาประมวลผล วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เพื่อออกแบบและพัฒนาสินค้า-บริการ กิจกรรมการตลาด แคมเปญ โปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ที่ตรงใจกับลูกค้าที่ Personalize ไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคล

6. CSR - CSV - SD -SE

วิวัฒนาการของนวัตกรรม “การให้” จากภาคธุรกิจ สู่สังคม-สิ่งแวดล้อม เริ่มต้นด้วยแนวคิด “CSR” (Corporate Social Responsibility) ต่อมาพัฒนาไปสู่แนวคิด “CSV” (Creating Shared Value) เป็นการทำให้ผู้บริโภคเห็นประโยชน์และเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้เกิดโมเดล “SE” (Social Enterprise) หรือกิจการเพื่อสังคม ที่ทำมาค้าขายและแข่งขันในกลไกตลาดเหมือนธุรกิจทั่วไป แต่ต่างกันตรงที่จุดมุ่งหมายของการก่อตั้ง ทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำ “ผลกำไร” ที่ได้มา ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกของการดำเนินการ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำประโยชน์แก่ส่วนรวมในแนวทางใดก็ตาม ในที่สุดแล้ว องค์กรธุรกิจต่างมุ่งหวังให้เกิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development : SD) ที่บาลานซ์ภายใต้หลัก 3P ได้แก่ Profit, People, Planet

 

7. Consumer Insight

Consumer Insight มีความสำคัญกับการทำตลาดอย่างมาก เพราะในโลกของการแข่งขันที่เต็มไปด้วยแบรนด์ใหญ่น้อยมากมาย ลูกค้าอาจจะจำหรือรู้จักแบรนด์เราไม่ได้ แต่เมื่อเรารู้จักพวกเขาอย่างลึกซึ้ง โอกาสที่จะทำให้ทั้งแบรนด์และลูกค้ารู้จักกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นก็มีไม่น้อย

Consumer Insight นี้ คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ Consumer Insight เป็นมากกว่านั้น โดยเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการของผู้บริโภค การเข้าใจกลุ่มลูกค้า และข้อมูลต่างๆ ที่จะส่งผล เมื่อนำมาพัฒนาและปรับใช้กับพวกเขา เปรียบได้กับกุญแจที่ปลดล็อกไปสู่ตัวลูกค้า จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ขาดไม่ได้ไปแล้ว

8. Customer Engagement

การสร้าง Engagement กับลูกค้ากลายเป็นเป้าหมายใหญ่ของการทำตลาดในทุกวันนี้ก็ว่าได้ แต่การจะได้มา ซึ่ง “ความผูกพัน” ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแบรนด์ต้องใช้เครื่องมือการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น CSR ที่ปัจจุบันยกระดับไปสู่ CSV, การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM), การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management : CEM) รวมถึงการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะ “สื่อออนไลน์”  อย่าง “Social Media” เป็นช่องทางที่ทำให้แบรนด์ สร้างบทสนทนาพูดคุยกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันผู้บริโภคได้สร้างสรรค์ Content ด้วยตนเอง นำไปสู่การบอกต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีพลังมหาศาลทั้งต่อแบรนด์ และผู้บริโภค

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.