ครั้งแรก ! Accor ตั้งกองทุนช่วยพนักงานรับมือ Covid -19

Apr 08, 2020 A.Kanitha

วิกฤตการณ์ Covid-19 กำลังอยู่ในช่วงพีค หลังประชากรโลกกว่าครึ่งกำลังอยู่ภายใต้คำสั่งกักตัว หรือ การล็อกดาวน์ สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นผลทำให้การเดินทาง การรับประทานอาหารนอกบ้าน ความบันเทิงต่างๆ ต้องหยุดนิ่ง แน่นอนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นด่านแรกที่เจอกับผลกระทบไปเต็มๆ

Accor เชนโรงแรมอันดับ 1 ของโลก ย่อมเจ็บตัวมากที่สุด เพราะโรงแรมกว่าครึ่งถูกปิดให้บริการ และดูเหมือน กว่า 2ใน 3 ของโรงแรมที่เหลือมีแนวโน้มจะตามมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้ แม้จะยังพอมีข่าวดีเล็กๆ ที่ ยืนยันถึง การฟื้นตัวในระยะเบื้องต้นของตลาดโรงแรมในประเทศจีนจากยอดการจองห้องพักและกิจกรรมการกินดื่มที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นก็ตาม

แต่ผลกระทบอย่างฉับพลันจากสถานการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้ Accor จำเป็นต้องดำเนินการปฏิบัติการ อย่างฉับไว และเข้มข้นในทุกภาคส่วนเพื่อจำกัดผลกระทบทางด้านรายได้และการเงิน รวมถึงเพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการฟื้นฟูหลังวิกฤต ในช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นนี้ กลุ่มบริษัท จะยังคงคอยยืนเคียงข้างพนักงาน พาร์ทเนอร์ และชุมชน โดยให้การสนับสนุนด้านเวลา ทรัพยากรและการเข้าถึงเครือข่ายท้องถิ่นและทั่วโลก

สิ่งที่ Accor ทำในวันนี้ก็คือ ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบเป็นอย่างแรก โดยมีผลตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น Accor ได้ตัดสินใจดำเนินการเชิงรุก ดังนี้:

- ห้ามการเดินทาง ระงับการจ้างงานชั่วคราว ลดชั่วโมงการทำงาน และ /หรือ การพักงานสำหรับ 75% ของทีมงานในสำนักงานใหญ่ ในไตรมาสสอง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป  (G&A) ลดลงอย่างน้อย 60 ล้านยูโร ในปี 2563

- ทบทวนแผนการลงทุนประจำปี 2563 ส่งผลให้รายจ่ายเพื่อการลงทุนขยายธุรกิจ (Capital Expenditure) ลดลงอย่างน้อย 60 ล้านยูโร นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น การขาย การตลาด ไอที) เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ทั้งระบบที่ลดลง

ด้านงบดุล

มีการปฏิรูปธุรกิจแบบ Asset-light และกลยุทธ์การรักษาเงินสดที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ทำให้ Accor ยังคงมีงบดุลที่แข็งแรง ด้วยเงินสดมากกว่า 2.5 พันล้านยูโร และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 1.2 พันล้านยูโร ทางกลุ่มคาดว่า ผลการดำเนินงานในปี 2563 จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความไม่แน่นอนที่ยังคงเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์นี้ แต่ยังคงมีความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมโรงแรมในระยะยาวสำหรับ Accor พนักงาน เจ้าของ และผู้ถือหุ้น

มาตรการเงินปันผลและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

คณะกรรมการของ Accor ได้ตัดสินใจที่จะส่งเสริมการดำเนินการจัดการตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยถอนข้อเสนอสำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ราว 280 ล้านยูโรโดยประมาณ อันเป็นการดำเนินการที่ไม่เคยเกิดขึ้น มาก่อน

จากการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นหลักของกลุ่ม อันได้แก่ JinJiang International, Qatar Investment Authority, Kingdom Holding Company และ Harris Associates ทาง Accor ได้ตัดสินใจจัดสรรเงินจำนวน 25% ของเงินปันผล ที่วางแผนไว้ (70 ล้านยูโร) เพื่อเปิดตัวกองทุน “ALL Heartist Fund” เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ Covid-19 โดยเงินทุนนี้ จะนำไปช่วยเหลือ:

- พนักงานของกลุ่มกว่า 300,000 คน หากต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 รวมถึงผู้ที่ ไม่มีประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ

- พนักงานที่จำเป็นต้องพักงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินอย่างหนัก โดยจะพิจารณาตาม แต่กรณี

- พาร์ทเนอร์รายบุคคล ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินอย่างหนัก โดยจะพิจารณาตามแต่กรณี

- นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังจะใช้เงินทุนนี้ในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ความคิดริเริ่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการอันแรงกล้าของกลุ่มและผู้ถือหุ้น ในการให้ความสนับสนุนอันมี ความหมายและส่งผลสำคัญต่อสากล เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพและเพื่อวางแผนความต้องการในอนาคต การตัดสินใจในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างพร้อมเพรียงจากสมาชิกคณะกรรมการ ที่ได้ตัดสินใจมอบเงินจำนวน 20% ของค่าเบี้ยประชุมเพื่อสมทบกองทุน “ALL Heartist Fund” ทั้งนี้ เซบาสเตียน บาแซง ประธานกรรมการและหัวหน้า เจ้าหน้าที่บริหาร Accor จะร่วมมอบเงินจำนวน 25% ของค่าตอบแทนของเขาในช่วงเวลาวิกฤต เพื่อสมทบทุนอีกด้วย

 “การต้อนรับ การปกป้อง และการดูแลผู้อื่นเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราทำ ในภาวะฉุกเฉินและขนาดของ สถานการณ์ปัจจุบัน เราตัดสินใจทำสิ่งที่มีความหมายโดยทันทีด้วยจิตวิญญาณตามค่านิยมและคำมั่นสัญญาของเรา เราอยากร่วมแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความซาบซึ้งใจต่อความกล้าหาญและความเสียสละของผู้คนในช่วง เวลาวิกฤตเช่นนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นหลักทุกท่าน หากไม่มีพวกเขาแล้ว กองทุน “ALL Heartist Fund” จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ผมขอนับถือทีมงาน Accor ทั่วโลกด้วยเช่นกัน พวกเขาเผชิญกับวิกฤตการณ์ ณ ปัจจุบันด้วยความกล้าหาญ ความเสียสละ และความเป็นมืออาชีพ อุตสาหกรรมของเรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยาก ลำบาก และเราต้องทำการตัดสินใจอันยากลำบากต่างๆ แต่ Accor ยังมีงบดุลที่แข็งแกร่งที่จะสามารถรับมือกับวิกฤตนี้ และยังมีความแข็งแรงพร้อมสำหรับช่วงระยะเวลาการฟื้นฟู ผมมั่นใจว่า Accor จะสามารถกลับมาเติบโตได้ในอีก ไม่ช้า” เซบาสเตียน บาแซง กล่าว

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.