15,011
VIEWS

เอพี ไทยแลนด์ ขับเคลื่อนองค์กรด้วย Empower Living

Apr 19, 2020 -None-

ผลของการขับเคลื่อนองค์กรให้ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และการสร้างให้ Brand Character สะท้อนภาพการเป็นนักคิดไม่หยุดนิ่ง ในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านที่อยู่อาศัย เพื่อตอบโจทย์ด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าในทุกมิติ ส่งผลให้ สามารถครองความเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บร‘โภค ในหมวดบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากผลสำรวจของ Thailand’s Most Admired Brand 2020  ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

เอพี ไทยแลนด์ ยังได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพิเศษ “Innovation Brand Award” จากงานประกาศผล และมอบรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2020 ในปีนี้อีกด้วย เป็นการการันตีถึงความเป็นสุดยอดของแบรนด์ในฐานะผู้นำตลาดที่ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่กระแสการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการถูกดิสรัปท์ในหลากหลายมิติ กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้พัฒนาโครงการต่างต้องหาวิธีนำเสนอสินค้า หรือบริการให้สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ซึ่งต้องตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ช่วยให้องค์กรแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ และทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้โดยในมุมของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าอย่าง “เอพี ไทยแลนด์” จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ภายใต้พันธกิจ “Empower Living” เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมสามารถเติมเต็มทุกเป้าหมายชีวิตได้ตามสิ่งที่มุ่งหวัง ด้วยนวัตกรรมสินค้า และบริการที่มีคุณค่า

คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป กล่าวว่า สาระสำคัญของ Empower Livingคือ การดำเนินงานที่พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนในสังคม สามารถเติมเต็มทุกเป้าหมายชีวิตได้ตามที่ปรารถนา ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่า และมีความหมายต่อชีวิต ทั้งยังใช้เป็นเข็มทิศในการก้าวเดินให้กับพนักงานด้วยเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน และเป็นภาพเดียวกันมากยิ่งขึ้น

“Empower Living จะถูกขับเคลื่อนผ่าน 4 กลยุทธ์สำคัญ ที่เป็นโรดแม็บเพื่อตอบสนองเป้าประสงค์หรือความปรารถนาในการดำเนินชีวิตของลูกค้าให้เกิดขึ้นได้จริง โดยมีสาระสำคัญ คือ การสร้างค่านิยมใหม่ (AP Thailand Values) การเดินหน้าขยายขอบเขตการสร้างแบบพิมพ์เขียวแห่งที่อยู่อาศัย (Masterplan for Tomorrow) การมุ่งแสวงหาความต้องการที่ยังไม่ถูกค้นพบ (Designing Your Future) และการสร้างระบบนิเวศที่จะช่วยสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบครบวงจร (Power of Ecosystem)”

ค่านิยมที่หลอมรวมสู่ดีเอ็นเอ

AP THAILAND VALUES คือ การสร้างค่านิยมใหม่ เป็นการวางยุทธศาสตร์ที่มีจุดเริ่มต้นจากตัวบุคลากร โดยค่านิยมใหม่เปรียบเสมือนเป็นดีเอ็นเอที่จะหลอมรวมบุคลากรกว่า 2,000 คน จาก 6 องค์กรในเครือเอพี ให้มีพฤติกรรมที่พร้อมส่งมอบนวัตกรรมของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันของลูกค้าได้อย่างลงตัว และสมบูรณ์ที่สุด พร้อมทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้น จาก 5 องค์ประกอบสำคัญ คือ

Put People First มองคนให้เป็นคน เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจความต้องการ (Need) ของหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า โดยเปิดใจรับฟังวัตถุประสงค์ (Objective) และความท้าทาย (Challenge) ที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ อย่างเข้าอกเข้าใจ

Build Together ทำงานเป็นทีมรับผิดชอบร่วมกันเพื่อต่อยอดความสุขให้กับผู้คน ทำงานอย่างมีความสุขร่วมกัน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบร่วมกันกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างผลสำเร็จส่งมอบให้กับลูกค้า

Progress with Purpose เข้าใจบทบาทของตัวเอง และร่วมกันพัฒนาสานต่อเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกัน ทำงานของตัวเองโดยเข้าใจบทบาท และคุณค่าของสิ่งที่ทำว่าเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จต่อเป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

Go Beyond มุ่งมั่นไปให้ไกลกว่าการคาดหมาย  พัฒนางานให้เหนือความคาดหมายของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง รวมไปถึงลูกค้า โดยแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการทำงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ

Be Innovative เปิดมุมมองไม่หยุดเรียนรู้ และลงมือทำให้พรุ่งนี้ดีขึ้นเสมอ กล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่หยุดนิ่งที่จะปรับปรุง และสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่า ด้วยความอยากรู้ โดยเรียนรู้ผ่านการลงมือทำให้สำเร็จ

“องค์ประกอบเหล่านี้มาจาก Outward Mindset และ Design Thinking หลังจากได้ลงมือปฏิบัติจริงก็ได้กลั่นกรองให้เป็น Core Value ขององค์กร เพราะเชื่อว่าBrand Purpose ที่แข็งแรงและประสบความสำเร็จจะต้องขับเคลื่อนออกมาจากพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กรเป็นสำคัญ”

สร้างพิมพ์เขียวแห่งกรอยู่อศัย

MASTERPLAN FOR TOMORROW เป็นยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าเพื่อขยายขอบเขตในการสร้างพิมพ์เขียวแห่งการอยู่อาศัยคุณภาพให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในพื้นที่ กทม. และกระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย โดยการขยายไปตลาดต่างจังหวัดครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดตลาดสินค้าแนวราบของเอพีให้กว้างขึ้นแล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงพื้นที่เพื่อศึกษา และเรียนรู้ความต้องการในมิติใหม่ของคนไทยในแต่ละภูมิภาค

เอพี มองว่า ปีนี้เป็นปีทองของโครงการแนวราบที่มองเห็นเทรนด์การขยายตัวอย่างต่อเนื่องมากว่า 2 ปีแล้ว ปีนี้จึงวางแผนจะนำสินค้าในกลุ่มบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และบ้านแฝด ออกไปพัฒนาตลาดต่างจังหวัด โดยจะเริ่มโครงการแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะมองว่าเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ โดยเน้นการออกแบบที่ต้องสอดรับกับความต้องการ และพฤติกรรมของคนในแต่ละพื้นที่ ตามคอนเซ็ปต์ Dynamic Personalized Model เป็นการออกแบบและพัฒนาโครงการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบและคอนเซ็ปต์ดีไซน์ตาม Living Pattern ที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโลเกชั่น

นอกจากแผนการพัฒนางานก่อสร้างให้มีคุณภาพ เอพี ไทยแลนด์ยังได้ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาโครงการไปสู่กระบวนการ BIM (Building Information Management) ที่จะทำให้ลูกค้าได้รับอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ ลดข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เราเรียนรู้ และเห็นประโยชน์จาก BIM มากว่า 2 ปีแล้ว และปีนี้จะเป็นปีแรกที่เริ่มเห็นผลจาการนำ BIM มาใช้ในการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ในโครงการ Life อโศก-พระราม 9 ซึ่งพร้อมจะโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้ Life Cycle ของ BIM จะเกี่ยวข้องกับหลายๆ เรื่อง ตั้งแต่กระบวนการซื้อที่ดิน กระบวนการออกแบบ กระบวนการก่อสร้าง ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบ BIM จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ แต่คือกระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบริบทใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ลงทุนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท เพื่อพัฒนาในเรื่องของคน และซื้อซอฟต์แวร์ในการสนับสนุนการพัฒนา BIM ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด”                 

แสวงห Unmet Needs

DESIGNING YOUR FUTURE เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ที่มุ่งแสวงหาความต้องการที่ยังไม่ถูกค้นพบ (Unmet Needs) ของลูกค้า เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า และนวัตกรรมบริการ หรือ Creative Solution ใหม่ๆ ที่มีคุณค่า และยกระดับชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความเชี่ยวชาญในเรื่องการแสวงหาความต้องการที่ยังไม่ถูกค้นพบ หรือ Unmet Needs ของลูกค้า กลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้ เอพี ไทยแลนด์ สามารถทำความเข้าใจลูกค้า หรือลูกบ้านได้เป็นอย่างดี เอพี ไทยแลนด์ พร้อมจะต่อยอดเป้าหมาย Empower Living ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ ผ่านบริษัทในเครือ ครอบคลุมทุกมิติชีวิต ได้แก่ Lifelong Learning คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของคนตลอดช่วงชีวิต ผ่านการดำเนินงานของ เอสอีเอซี (SEAC) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ด้วยโมเดลธุรกิจ 3 รูปแบบ ที่พร้อมส่งเสริม และจุดประกายการเรียนรู้ และการรีสกิลในทุกสเตปของชีวิต ได้แก่  โมเดล Executive Learning สำหรับผู้บริหารระดับสูง โมเดล YourNextU สำหรับกลุ่มคนทำงานอายุระหว่าง
20-40 ปี ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เลือกเรียนเองได้ และเรียนซ้ำอย่างไม่จำกัด และโมเดล YourNextU Young หลักสูตรใหม่สำหรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 10-17 ปี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในตนเอง เข้าใจคนรอบข้าง เข้าใจสภาพแวดล้อม และปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด และมีความสุข

“เอพียังให้ความสำคัญในเรื่องของ Health & Aging เพื่อส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่แข็งแรง และบริการรูปแบบใหม่เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย โดยบริษัท เคลย์มอร์ จำกัด (CLAYMORE) ที่เปรียบเสมือนเป็น Innovation Lab ในการศึกษา ค้นคว้า และนําเสนอนวัตกรรมบริการใหม่ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดํารงอยู่ของคนในสังคมวันนี้ และในอนาคต”

สร้างระบบน‘เวศแบบครบวงจร

POWER OF ECOSYSTEM เป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่จะช่วยสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบครบวงจรให้กับลูกบ้านของโครงการในเครือเอพี โดยมีบริษัท วาริ จำกัด (VAARI) ที่จะทำหน้าที่ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับการทำความเข้าใจลูกค้าเชิงลึก ผ่านความร่วมมือกับ “อเมซอน เว็บเซอร์วิสเซส” ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่ครอบคลุม และมีการใช้งานมากที่สุดในโลก

คุณวิทการ กล่าวเสริมว่า วันนี้ลูกค้ามาพร้อมกับความคาดหวังมากมาย ทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมที่ดี และสังคมที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทางบริษัทจึงเปิดตัว “SMART WORLD” Life Management Platform ที่จะเข้ามาช่วย Empower การใช้ชีวิตของลูกบ้าน อีกทั้งยังมุ่งสร้างระบบนิเวศที่พร้อมสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบที่ปรารถนา ทั้งการติดต่อหรือใช้บริการต่างๆ จากทางนิติบุคคล สิทธิพิเศษต่างๆ จากพาร์ทเนอร์ ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของบริษัท Property Management ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมนำบริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ในเครือเอพีก้าวไปสู่การเป็น Digital Property Management อย่างเต็มรูปแบบ

“เรามีการพัฒนา Smart World Platform ขึ้นมาเพื่อการบริหารจัดการดูแลลูกบ้านกว่า 5.8 หมื่นครอบครัว จาก 240 โปรเจ็กต์ ซึ่งใน 240 โปรเจ็กต์เป็นของเอพี กว่า 180 โปรเจ็กต์ ที่เหลือเป็นของบริษัทในเครือ เพื่อทำให้ลูกค้ามีความสุขมากขึ้น และวันนี้มีการดาวน์โหลดไปใช้งานจริงกว่า 4 หมื่นราย เราอยากให้ลูกบ้านมีประสบการณ์การที่ดีจากการใช้เซอร์วิสนี้ ซึ่งเราตั้งคำถามกับทีมงานว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกบ้านใช้งานทุกวันเหมือนการเล่นเฟสบุ๊ค หรือไลน์ ถือเป็นความท้าทายของทีมที่ทำ Smart World อยู่ไม่น้อย”

สำหรับแผนการตลาดในปีนี้ เอพี ไทยแลนด์ เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่จำนวนทั้งสิ้น 37 โครงการ มูลค่า 47,150 ล้านบาท แบ่งเป็นสินค้าแนวราบจำนวน 33 โครงการ มูลค่ารวม 35,050 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่า 12,100 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ 33,500 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เอพี ไทยแลนด์ มองว่า วันนี้ลูกค้ามีความคาดหวังจากผู้ประกอบการในแง่ของการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะใน 3 เรื่องหลัก คือ 1) Offering เป็นการนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ เช่น เรื่องของสเปซ 2) Experience ซึ่งผู้บริโภคไม่ได้มองแค่เรื่องของประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแต่เพียงอย่างเดียว และ 3) Innovation ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการใส่นวัตกรรมเข้าไปในความเป็น Smart Home

“วันนี้นวัตกรรมใหม่ๆ ยังเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยก็มีวิธีการคิดใหม่ๆ ในอนาคตจะยังมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นอีก ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้บ้านมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถปลั๊กอินได้ง่ายขึ้น ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นด้วย”   คุณวิทการ กล่าว

AP

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.