7,216
VIEWS

HUMMINGBIRDS พลังการตลาดสู่ Winning Zone

Mar 19, 2020 S.Meenarat

What is Hummingbirds?

บริษัท ฮัมมิ่งเบิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด คือบริษัทที่ปรึกษาผู้ให้บริการด้านงานวิจัยข้อมูลและการตลาด ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเข้าใจมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดำเนินงานในลักษณะของการวิเคราะห์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งเปรียบเสมือนแพทย์ประจำตัวที่คอยวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการรักษาให้แก่แบรนด์

ฮัมมิ่งเบิร์ด ถูกก่อตั้งขึ้นโดย  บังอร สุวรรณมงคล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัมมิ่งเบิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด เกิดขึ้นจากช่องว่างทางการตลาดของธุรกิจในประเทศไทย ที่คนส่วนใหญ่มักประกอบธุรกิจในเชิง Execution มากกว่าการทำ Strategy

“งานในเมืองไทยส่วนใหญ่เป็น Execution แต่ขาดงานกลยุทธ์ เราจึงมีแพสชั่นว่า ฮัมมิ่งเบิร์ดอยากเกิดมาเพื่อให้ทุกการตลาดทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เราเลยก่อตั้งบริษัทขึ้นมา โดยเรียกตัวเองว่า The Marketing Strategy Think Tank เพื่อวางกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ เราอยากให้ทุกการตลาดเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและทรงพลัง”

Marketing Just Winning Zone!

วิธีทำงานของฮัมมิ่งเบิร์ดมีแนวคิดจากวงกลม 3 วง ที่ถูกนำมาวางคล้องกัน ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค จุดแข็งของแบรนด์ และจุดแข็งของคู่แข่งเพื่อหากลยุทธ์การทำตลาดที่ต้องชนะเท่านั้น ซึ่งจะต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจผู้บริโภค จาก Insight ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ปัจจัย 4 หรือทฤษฎีของ Maslow การเข้าใจจุดแข็งของแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า การเข้าใจจุดแข็งของคู่แข่งเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่อาจสู้ไม่ไหวและหาแนวทางใหม่ที่ดีกว่า เป็นต้น

“หน้าที่เราคือการเป็นเข็มทิศให้กับธุรกิจ ถ้าเลือกแข่งในจุดที่คู่แข่งแข็งแรงมาก (DUMP Zone) เราฝืนแข่งไปคงไร้ประโยชน์ หรือถ้าไปแข่งในต่างคนต่างอ่อนแอ(LOSING)ลงทุนไปอาจไร้ความหมาย สิ่งที่เราหาให้กับลูกค้า ก็คือ จุดที่เรียกว่า WINNING Zone หรือเรียกง่ายๆ ว่า เป็นจุดที่ผู้บริโภคอยากได้แล้วคู่แข่งไม่มีนั่นเอง”

ความท้าทายที่ยากที่สุดของนักการตลาด ก็คือ “ลูกค้า”แบรนด์จะต้องแข่งขันกันที่ความเข้าใจ เข้าใจในที่นี้หมายถึง เข้าใจอย่างแท้จริงไม่เพียงแค่เข้าใจว่าอะไร แต่ต้องเข้าใจเหตุผลว่าทำไมด้วยเช่นกัน ถ้าเราสามารถตอบคำถามได้ เราก็จะแก้ปัญหาได้ เรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า ถ้าคุณเข้าใจมนุษย์ คุณจะชนะทุกสิ่ง

สำหรับฮัมมิ่งเบิร์ดคู่แข่งที่น่ากลัว ไม่ใช่คู่แข่งทางธุรกิจ แต่กลับเป็นลูกค้าที่ไม่เข้าใจว่าตัวเองมีปัญหาอะไร และไม่แน่ใจว่า ฮัมมิ่งเบิร์ดจะสามารถเข้าไปช่วยในจุดไหนได้บ้าง

“หลายครั้งคนไม่รู้ว่างานแบบเราช่วยอะไรได้ เรา คืองานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เราไม่ได้ทำแค่โฆษณา แต่มันคือเรื่องของการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ ดังนั้นเราก็ต้องพยายาม Educate ตลาดให้เข้าใจอย่างถูกต้อง”

Experts of Researching

ความถนัดหลักของฮัมมิ่งเบิร์ด ก็คือ การเข้าใจมนุษย์ ดังนั้น งานส่วนใหญ่จึงเป็นงานในลักษณะของการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ การวิเคราะห์ถึงปัญหาและความต้องการของแบรนด์ เพื่อวางวางกลยุทธ์ให้งานต่างๆ ลุล่วง ประสพผลสำเร็จ โดยลักษณะของวิจัยจะเป็นแบบ Customize ทั้งหมด

ความสวยงามของการทำวิจัยตลาดนั้น คือ การได้เจอคนมากหน้าหลายตา ได้พูดคุยกับคนทุกระดับชั้น ทำให้ฮัมมิ่งเบิร์ดได้เข้าใจทุกการเคลื่อนไหวของธุรกิจและคนเสมอ

“หลังได้รับบรีฟจากลูกค้าแล้ว หน้าที่ของเราคือการทำรีเสิร์ช เพื่อเอาข้อมูลมาดีไซน์และวิเคราะห์กระบวนการ เรามีลูกค้าหลากหลายกลุ่ม มีงานหลากหลายวงจร ทุกวงการสามารถใช้บริการเราได้ โดยที่ไม่ต้องกลัวข้อมูลจะรั่วไหล ด้วยการทำงานวิจัยที่เป็น Customize 100% ดังนั้นทุกอย่างของลูกค้าจะเป็นความลับ”

สำหรับวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยของฮัมมิ่งเบิร์ดนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 วิธีด้วยกัน นั่นก็คือ การสัมภาษณ์ สังเกต และการวางตัวเป็นลูกค้าเนื่องจากฮัมมิ่งเบิร์ดเชื่อว่าปัญหาที่แท้จริง ต้องมาจากเสียงของลูกค้าที่ใช้จริงเท่านั้น

บังอรยอมรับกับเราว่า ปัจจุบันธุรกิจวิจัยตลาดเกิดขึ้นเยอะมาก ส่วนหนึ่งเป็นการวิจัยที่ไม่มีมาตรฐาน ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นความจริง สร้างความเสื่อมเสียงกับธุรกิจวิจัยไม่น้อย

อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับงานวิจัยของฮัมมิ่งเบิร์ดเนื่องจากฮัมมิ่งเบิร์ดมีระบบและวิธีการในการคัดกรองข้อมูลอย่างรัดกุม อาทิ กระบวนการสัมภาษณ์ที่ต้องใช้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนพัฒนาทักษณะต่างๆ ให้กับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ

Hummingbirds DNA

เพราะงานวิจัยและงานที่ปรึกษา คือ “การทำงานกับคนโดยคน” ดังนั้นเครื่องมือสำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้น “คน” อีกเช่นเดียวกัน สำหรับฮัมมิ่งเบิร์ดการเลือกคนเข้ามาอยู่ในทีมจึงมีความสำคัญมากเป็นอันดับแรกๆ ขนาดที่เรียกได้ว่าประกาศตามหาเป็นปี แต่ยังไม่มีคนถูกใจเลยก็ว่าได้

ฮัมมิ่งเบิร์ดจึงถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรหัวสมัยใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องการตอกบัตร เข้า 8 ออก 18 แต่อย่างใด...

 “สิ่งที่เราต่างจากที่อื่น คือ เรื่องของวัฒนธรรม เราไม่เชื่อเรื่องการตอกบัตร เอาตัวมาแต่จิตวิญญาณอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้ เพราะนั่นไม่ใช้วิธีการวัดผลงาน ทุกคนมีบัตรไว้เพื่อเข้าออฟฟิศเท่านั้น เราจะเจอกันในเวลาที่ควรเจอ เช่น ประชุมกับลูกค้า การระดมสมองกัน สิ่งที่เราวัดคือ งานที่ส่งมอบ ต้องมีคุณภาพตามที่มาตฐานที่เรากำหนด ซึ่งมาตรฐานที่เราตั้งไว้ก็สูงมากเช่นกัน”

ในมุมมองของบังอร คนฮัมมิ่งเบิร์ดเป็นคนฉลาด วางตัวดี มีฝัน และมีไฟ คิดก่อนลงมือทำเสมอ สามารถคิดถึงกระบวนการท้ายสุดของงานได้ก่อนลงมือ เพราะฮัมมิ่งเบิร์ดเชื่ออย่างยิ่งว่า “ถ้าดีไซน์ตอนจบไม่ได้ ก็ไม่สามารถทำงานได้”

ปัจจุบันฮัมมิ่งเบิร์ดมีพนักงานแบบฟูลไทม์เพียง 20 กว่าคนเท่านั้น เพราะกว่าจะคัดสรรจนได้คนที่ถูกใจไม่ใช่เรื่องง่าย คนที่เข้ามาได้จึงนับว่าเป็นคนที่ใช่ บริษัทจึงต้องดูแลเขาเหล่านั้นเป็นอย่างดี

“องค์กรจะพัฒนาได้ พนักงานต้องแฮปปี้ก่อน เราทำความเข้าใจว่าพนักงานมีเป้าหมายชีวิตอย่างไร น้องๆ สายคอนซัลท์ส่วนใหญ่ค่อนข้างฉลาดมาก เขาไม่ได้ต้องการแค่เงินเดือน แต่เขาต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 3 สิ่งที่เราให้เขาก็คือ ทำให้เขาได้เติบโต ทำให้เขาได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากเป็น” บังอร กล่าวทิ้งท้าย

Research

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.