“ไทยเบฟ” มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ร.พ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

Mar 15, 2020 -None-

หลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลให้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ รวมถึงแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เป็นที่ต้องการ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญกับทางโรงพยาบาลในทุกแห่ง รวมไปถึงโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ในการนี้ ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย หม่อมหลวงรดีเทพ เทวกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19  ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์  เผยว่า ทุกท่านคงทราบกันดี ว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกประกาศแล้วว่า COVID - 19 เป็นโรคระบาดทั่วโลก ณ ขณะนี้ ปัญหาที่เราพบอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาล ประชาชนทั่วไป ก็พยายามหาวิธีการที่จะป้องกันการติดโรค  สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็แนะให้ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ แต่การล้างมือธรรมดาก็คงไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ รวมไปถึงบางสถานการณ์เราอาจจะไม่สามารถอยู่ในที่ที่สามารถล้างมือฟอกสบู่ได้ทุกแห่ง เพราะฉะนั้นเจลแอลกอฮอล์ ที่ฆ่าเชื้อโรคและขาดแคลนอย่างมากในตอนนี้ รวมทั้งโรงพยาบาลก็ขาดแคลนเช่นกัน

ทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ต้องขอขอบคุณครอบครัวคุณเจริญ- คุณหญิงวรรณา - คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ขอบคุณไทยเบฟ ที่เป็นบริษัทเอกชนที่ให้ความสำคัญ และเข้ามาช่วยมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในโรงพยาบาล ตรงนี้ก็จะนำมาใช้สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID -19 ไม่ให้แพร่กระจายไปถึงผู้อื่นได้”

เครื่องดื่ม

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.