แอลจีส่งต่อความสุขผ่านเสียงแก่ผู้พิการทางสายตา

Mar 13, 2020 -None-

เพราะเสียงเป็นสื่อที่สำคัญในการดำรงชีวิตของผู้พิการทางสายตา บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงตระ หนักถึงคุณค่าของการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันความสุขผ่านเสียงให้แก่ผู้พิการทางสายตา ด้วยการมอบลำโพง LG XBOOM Go PK3 รวม 170 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมคนตา บอดแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และยกระดับความบันเทิงให้แก่ผู้พิการทางสายตาผ่านการรับฟังเสียงที่เปี่ยมคุณภาพ พร้อมมอบทีวี LG UHD TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเป็นสื่อทางการศึกษาและเสริมสร้างความบันเทิงให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 700,000 บาท

ประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้พิการทางสายตาอย่างต่อเนื่อง เช่น มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด การจัดตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดเพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพ รวมถึงการดำเนินงานห้องสมุดคนตาบอดเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศด้วยการผลิตหนังสือเสียง และการจัดกิจกรรมสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทุกปี เป็นต้น ซึ่งลำโพงส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้แก่ศิลปินนักดนตรีผู้พิการทางสายตาจากโครงการ S2S Fly High ภายใต้มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เพื่อส่งเสริมศักย ภาพทางดนตรีให้แก่ศิลปิน ให้สามารถสร้างอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้แก่ผู้พิการทางสายตาในกิจกรรมสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติประจำปี 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

มาริสา วิวัฒนะประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การมอบลำโพงและทีวีที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมให้แก่ผู้พิการทางสายตาและเด็กๆ ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ เติมเต็มรอยยิ้มและความสุขตามสโลแกน LG Life’s Good ซึ่งการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และส่งต่อความสุขผ่านเสียงให้แก่ผู้พิการทางสายตา ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงปณิธานความมุ่งมั่นของแอลจี ในการเสริมสร้างชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

ผู้พิการทางสายตาจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของแอลจีเพื่อรับฟังสื่อเสียงต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ เช่น คุณภาพความคมชัดและพลังเสียงที่ 16 วัตต์ ประสิทธิภาพในการกันน้ำ IPX7 และแบตเตอรี่ในการใช้งานที่ยาวนานสูงสุด 12 ชั่วโมง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2878-5757 หรือ www.lg.com/th 

แอลจี อีเลคทรอนิคส์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.