4,451
VIEWS

จอย แอนด์ คอยน์ นวัตกรรมการตลาดสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

Mar 06, 2020 -None-

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น หรือ J&C มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตลาดขายตรงไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมขายตรงรูปแบบใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยให้การทำธุรกิจ สะดวก รวดเร็ว ควบคู่กันไปกับการพัฒนาคนและโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมกับบุคลากรที่ก้าวเข้ามาสู่ระบบ

การใช้กลยุทธ์ Hybrid Marketing ในการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้จำหน่ายอิสระสามารถทำธุรกิจได้ ในทุกช่องทางทั้งจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ของจอย แอนด์ คอยน์ สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ตลาดขายตรงจะชะลอตัว

“ธุรกิจโดยรวมของเรายังคงเติบโต ปัจจัยมาจากการที่เราปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงาน รวมถึงพัฒนาเรื่องของการทำระบบและการสร้างมาตรฐานของเราให้ดีขึ้น สร้างเครื่องมือที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความพึงพอใจและนึกถึงการทำงานที่มีความสะดวกในแง่ของผู้เข้ามาใช้บริการ ขณะเดียวกันเรามีการพัฒนาคนในองค์กรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในแง่การทำธุรกิจและสร้างความเป็นเจ้าของธุรกิจให้เกิดขึ้นกับผู้จำหน่ายอิสระของเรามากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลในแง่ของการทำธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา

ผมมองว่าธุรกิจขายตรงปีที่ผ่านมาอาจจะไม่เติบโตมากนัก ดังนั้น หากใครที่ทำธุรกิจแล้วไม่ได้ปรับตัวหรือโฟกัสโพซิชันนิ่งให้ชัดเจนอาจจะอยู่ลำบาก เราจำเป็นต้องปรับตัวเราเอง ศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ละเอียด ว่าต้องการจับกลุ่มเป้าหมายใด ขายสินค้าแบบใด ด้วยวิธีไหน วิธีคิดอยู่ที่การปรับตัวและความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากใครปรับเรื่องเหล่านี้ได้ความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องยาก”   ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ J&C กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจขายตรง และการปรับตัวของจอย แอนด์ คอยน์ในช่วงที่ผ่านมา

การทรานส์ฟอร์มเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลเป็นเจ้าแรกของธุรกิจขายตรงถือเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้วันนี้จอย แอนด์ คอยน์ เป็นองค์กรที่มีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นบริษัทขายตรงที่พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้จำหน่ายอิสระเติบโตเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองในอนาคต

J&C ถือเป็นองค์กรที่เป็น Service Provider ซึ่งมีความพร้อมมากที่สุดในตลาด ทั้งในแง่ของการมีสินค้าใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค มีการฝึกอบรม มีช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของ JC Mall, JC iMart และ JC M-Shop ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยตอบโจทย์ด้านบริการ เช่น ระบบชำระเงิน ระบบจัดการหลังบ้าน การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของตัวเองเพื่อกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับทางลูกค้ารวมถึงผู้จำหน่ายอิสระของจอย แอนด์ คอยน์

หลายปีมานี้ จอย แอนด์ คอยน์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ผู้จำหน่ายอิสระมีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การพัฒนา JC Platform ที่เข้ามาช่วยยกระดับระบบ Payment Gateway ให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรง รองรับการทำทุกธุรกรรมเกี่ยวกับ Digital Money ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น JC Mcommerce เพื่อให้บริการ Virtual Store ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วยการสร้างระบบการซื้อขาย และการจ่ายเงินแบบสามมิติซึ่งช่วยบอกรายละเอียดโปรโมชั่น สั่งซื้อสินค้า ข่าวสาร สมัครสมาชิก ดูสถานะสมาชิก เช็คอิน ค้นหาสาขา ระบบจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน สามารถสแกนบาร์โค้ดเพื่อซื้อสินค้าได้ด้วย ทำให้ J&C Platform ถือเป็น Virtual Store อย่างแท้จริง

“ที่ผ่านมาเราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วในการทรานส์ฟอร์มตัวเองให้รับกับการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลรวมถึงการวางยุทธศาสตร์ที่กำหนดโพซิชันนิ่งของตัวเราเองอย่างชัดเจน เราให้อิสระแก่ผู้จำหน่ายอิสระของเราในแง่ของการคิด การเป็นเจ้าของธุรกิจ เราปล่อยให้เขาตัดสินใจว่าเขาต้องการเข้ามาทำธุรกิจกับเราด้วยแพลตฟอร์มไหน ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา ในฐานะอะไร ไม่ว่าจะเป็นแค่ผู้บริโภค ผู้จำหน่ายอิสระ ต้องการมีร้านแฟรนไชส์ หรือต้องการเป็นผู้นำสร้างเครือข่ายซึ่งเรามีการพัฒนาโมเดลให้แก่เขา สิ่งสำคัญคือการผลักดันให้คนที่เข้าสู่ระบบของเรารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของให้ได้ เพื่อช่วยสร้าง Engagement ให้การทำธุรกิจไหลลื่นไปได้ดี มีการขับเคลื่อนไปได้ไม่สะดุด โดยที่มีบริษัทของเราคอยสนับสนุนเขาด้วยเครื่องมือต่างๆ พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีสินค้าใหม่ที่จะทำให้เขาเติบโต มีความมั่นคงในการทำธุรกิจนี้

เราพัฒนาจากธุรกิจขายตรงสู่ออฟไลน์และจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ ปัจจุบันเรามีโมเดลธุรกิจที่เป็นไฮบริด โดยใช้ออนไลน์สร้าง Awareness ให้คนรู้จักเรา เข้าหาเรา สร้างคอนเน็คชั่นและสร้างคุณค่า
ต่อแบรนด์ให้ผู้บริโภครับรู้และจับต้องได้ จอย แอนด์ คอยน์ พัฒนาวิดีโอคอมมานด์ที่สร้างบนแอพพลิเคชั่นเพื่อทำให้คนสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลบริษัทเราได้ ได้รับรู้ข่าวสารของบริษัท จำนวนสาขา สินค้า กิจกรรมที่เรามี”

สำหรับปีนี้ ดร.สมชาย เสริมว่าในแอพพลิเคชั่น JC M commerce ซึ่งถือเป็น Total Digital Solution ของจอย แอนด์ คอยน์ จะเพิ่มส่วนของ Ability Screening เพื่อเก็บข้อมูลและเช็คความถนัดความเชี่ยวชาญของคนที่เข้ามาสู่ระบบของ จอย แอนด์ คอยน์ เพื่อให้ทราบว่าควรจะอยู่ในจุดไหนของระบบ ถือได้ว่าแอพพลิเคชั่นเดียวสามารถตอบโจทย์ในแง่ของการรับรู้แบรนด์ทั้งหมดได้โดยผ่านหน้าจอมือถือ ซึ่งเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนจอมือถือของตัวเอง 

บาลานซ์ธุรกิจ

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดร.สมชาย ย้ำว่า การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญแต่จะปรับตัวอย่างไรให้สามารถเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภายนอกทั้งในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

“เรื่องของเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว หลายบริษัทมุ่งหน้าไปหาการเติบโตใน AEC เพื่อบาลานซ์ธุรกิจ เรายังพัฒนาและรักษาฐานธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่เติบโตมากนัก แต่เรามีการขยายตัวไปในต่างประเทศซึ่งก็เริ่มสร้างการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม CLMV ที่ตลาดเติบโตจากการเรียนรู้ตามประเทศไทย เห็นได้ว่าสินค้าของเมืองไทยเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศแถบนี้ ดังนั้นเมื่อเราค้นพบว่ากำลังซื้อในเมืองไทยหดตัว เราจึงต้องปรับตัวและขยายฐานลูกค้าเข้าไปยังกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต นอกจากนี้ จอย แอนด์ คอยน์ มีฐานลูกค้าเก่าระดับกลาง-ล่าง อายุอยู่ระหว่าง 40-55 ปี จำนวนมาก แน่นอนว่าสิ่งที่คนเหล่านี้มองหาคือเรื่องของชีวิตที่มั่นคง สินค้าสุขภาพ สินค้าที่จำเป็น ซึ่งเรามีพัฒนาสินค้าให้กับคนกลุ่มนี้มากขึ้นทำให้ที่ผ่านมาธุรกิจของเราเติบโตได้ดี”

ดร.สมชาย เสริมว่า ปีหน้า Core Competency หรือศักยภาพ ในการแข่งขันของ J&C จะเน้นไปที่ 3 เรื่องสำคัญ คือ Product  สินค้าของจอย แอนด์ คอยน์ต้องมีนวัตกรรมและสามารถ การันตีได้ว่าเป็นสินค้าที่ดี มีราคาสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันได้

 Process พัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจทั้งงานที่อยู่หน้าบ้านและหลังบ้านไม่ว่าจะเป็น Supply Chain, Value Chain, การทรานส์ฟอร์มบุคลากรจากลูกค้ามาเป็นผู้จำหน่ายอิสระ การพัฒนาคนจากที่ไม่ถนัดในเรื่องของการเป็นนักธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันและดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรได้จาก Multi Device ที่จอย แอนด์ คอยน์ สร้างขึ้น

People สร้างคนเก่งและคนที่มี Entrepreneur Spirit ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ความชำนาญและประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อไปถึงความสำเร็จได้จริง

เป้าหมายธุรกิจของจอย แอนด์ คอยน์ ในปีนี้ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ทั้งในส่วนของกลยุทธ์ ช่องทางและการพัฒนาสินค้า และพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กร ดึง Entrepreneur Spirit เสริมเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะรองรับความต้องการในโลกอนาคต

“เรายังมีอัตราการเพิ่มผู้จำหน่ายอิสระใหม่เป็นที่น่าพอใจ แม้จำนวนที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่มากนักแต่จำนวนการใช้จ่ายต่อคน มีมากขึ้น นั่นเพราะเราสร้างการตระหนักรู้ให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าของเราเป็นสิ่งที่เขาควรต้องซื้อเพื่อใช้ประโยชน์มากกว่า ต้องซื้อเพื่อความจำเป็นหรือด้วยความเกรงใจแบบเมื่อก่อน
เราพยายามสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์และสินค้าของเราว่าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณค่า มีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้และเป็นสินค้าที่เป็นประโยชน์ เมื่อลูกค้ารับรู้ตรงนั้นเขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าของเราเองโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการขายแบบขายตรงแบบเก่า”

New Generation  New Challenge

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา จอย แอนด์ คอยน์ มีผู้บริหารเลือดใหม่อย่าง คุณฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรโดยใช้ Database ในการหา Business Model ใหม่ๆ ต่อยอดจากสิ่งที่จอย แอนด์ คอยน์ แข็งแกร่งอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้น

“ผมมีโอกาสลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสมาชิกของเราจนพบว่าคนที่ทำขายตรงส่วนใหญ่นอกจากเรื่องของรายได้ เขามีความต้องการทางด้านสังคมด้วย ตัวอย่าง เช่น สมาชิกของเราในภาคอีสานซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างมาก คนเหล่านี้อยู่ในสังคมเกษตร มีอายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกษียณ อาจจะยังไม่ได้วางแผนว่าหลังเกษียณแล้วจะทำอาชีพใดต่อ เราเลยมองว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เขามีรายได้”

JC iMart แฟรนไชส์ร้านขายของชำ ระบบโมเดิร์นเทรด จึงเป็นนวัตกรรมที่คุณฐัชมองว่าจะเข้ามาช่วยสร้างโอกาสในการทำธุรกิจกับสมาชิกของ จอย แอนด์ คอยน์ ในพื้นที่ต่างจังหวัด โดย JC iMart ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ สร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนชนบท เปลี่ยนร้านโชวห่วยแบบเดิมให้กลายเป็นร้านค้าเครือข่ายออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วประเทศผ่านการจัดการระบบคลังสินค้าของบริษัท JC  Warehouse Management System และสามารถตอบสนองลูกค้าแบบ Real-time  ด้วยระบบการชำระเงินออนไลน์ JC e-wallet ติดตั้งเครื่องสแกน POS ณ จุดขาย เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และเครื่องแคชเชียร์ เช็ค Stock สินค้าอุปโภค บริโภคในแต่ละภูมิภาคที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนนำสินค้ามาฝากขายผ่าน Platform โดย J&C เป็นคนดูแลเรื่องการทำตลาดด้วยนวัตกรรม Digital Platform ที่จอยแอนด์ คอยน์ สร้างกลยุทธ์ ค้าปลีก ค้าส่ง ขายตรง และแฟรนไชส์ มาผสมผสานกันในรูปแบบของ  Hybrid Model

“เราเข้าไปสนับสนุนในส่วนที่เรียกว่า Micro SME ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ เราทำให้คนที่อยู่ในสังคมชนบท หรือรอบกรุงเทพฯ สามารถมีโอกาสทำธุรกิจแม้จะมีเงินต้นทุนไม่มากนัก 4 ปี ที่เราทำมาเราสร้างร้านค้าในชุมชนกว่า 140 ร้านค้ากระจายตัวกันอยู่ทั่วประเทศ”

ส่วนของแฟรนไชส์ JC iMart ที่จอย แอนด์ คอยน์ ทำได้ผ่านเกณฑ์ Franchise Standard Awards 2019 และได้รับเลือกเป็น แฟรนไชส์ดีเด่น Best Practice จากกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในด้านการเป็นผู้นำองค์กรเชิงนวัตกรรมและด้านปฏิบัติการ

“ปีนี้เรามองเรื่องการทำ Smart Farming เนื่องจากพื้นฐานของ กลุ่มเป้าหมายเราอยู่ในภาคเกษตร เราต้องการเข้าไปส่งเสริมเขา โดยใช้มาตรฐาน Q Shop คือมาตรฐานร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้มีอาชีพตามแบบที่เขาถนัด ไม่ละทิ้งถิ่นที่อยู่ของตัวเอง สร้างให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ แน่นอนว่าเมื่อคนกลุ่มนี้มีอาชีพที่ดี มีการเติบโตย่อมส่งผลกลับมาที่เราในท้ายที่สุด”

เพราะเป้าหมายของจอย แอนด์ คอยน์ คือต้องการเติบโตด้วยความเข้าใจ และสร้างความแข็งแกร่งให้ทุก Stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นวัตกรรมในการทำตลาดวันนี้จึงไม่ใช่การนำเสนอโดยใช้ผลตอบแทนมาเป็นตัวดึงดูด แต่การพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับจอย แอนด์ คอยน์ เติบโตไปพร้อมกันทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างให้ธุรกิจของจอย แอนด์ คอยน์ เติบโตอย่างความยั่งยืนเช่นเดียวกัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.