“อสมท” เผยงบปี 62 รายได้รวมสูงขึ้นจากปี 61 แต่เจอภาระภาษีส่งผลขาดทุนทางบัญชี 458 ล้านบาท

Feb 27, 2020 -None-

บมจ.อสมท เผยผลประกอบการปี 62 บริษัทมีกำไรก่อนภาษี 78.81 ล้านบาท “ธุรกิจโทรทัศน์-วิทยุ” ยังเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้หลักให้กับองค์กรโดยไตรมาสสุดท้าย ปี 2562 ส่ง“แม็กซ์ มวยไทย”  เข้าผังส่งผลเรตติ้งช่อง 9 MCOT HD ได้รับความนิยมต่อเนื่อง ด้านวิทยุ “คลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz.” ครองแชมป์ สร้างรายได้สูงสุด ส่วนธุรกิจ Non Broadcast ที่ดินย่าน “รัชดา – พระราม 9” อยู่ระหว่างการร่าง TOR หาผู้ร่วมลงทุน คาดจะได้ผู้ลงทุนภายในปีนี้ 

เขมทัตต์ พลเดช  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “อสมท รายงานงบการเงินปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีจำนวน 78.81 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทต้องบันทึกการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 537 ล้านบาท จึงทำให้ผลประกอบการของบริษัทหลังหักภาษีจำนวน 458 ล้านบาท มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งการบันทึกปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการบันทึกทางบัญชีเท่านั้นมิได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

ปี 2562 บมจ. อสมท มีรายได้รวมจำนวน 2,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2561 เป็นผลจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล หมวดหมู่รายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ช่อง 14 MCOT Family และได้รับการยกเว้นการชำระค่าใบอนุญาตช่องรายการในหมวดหมู่รายการทั่วไป ระดับความคมชัดสูงในช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 โดย อสมท มีโครงสร้างรายได้จากธุรกิจต่างๆ ดังนี้ ธุรกิจโทรทัศน์ ร้อยละ 29 ธุรกิจวิทยุ ร้อยละ 30 ธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (BNO) ร้อยละ 17 ธุรกิจร่วมดำเนินกิจการ (สัมปทาน) ร้อยละ 19 ธุรกิจใหม่ (สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ดาวเทียม MCOT Satellite Network) ร้อยละ 2 รายได้อื่นๆ  ร้อยละ 3

ธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุ ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่มีสัดส่วนรายได้ถึงร้อยละ 59 ของรายได้ทั้งหมด แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้ อสมท จะมีการปรับแผนงานในปี 2563 โดยเพิ่มความสำคัญในธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ ด้าน  Non Broadcast มากขึ้น พร้อมกับการปรับรูปแบบการหารายได้จากธุรกิจหลัก และใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ธุรกิจโทรทัศน์  อสมท มีรายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ปี 2562 จำนวน 679 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561โดยสามารถสร้างรายได้จากการขายโฆษณาได้มากถึงร้อยละ 49

ธุรกิจวิทยุ ทำรายได้ในปี 2562 จำนวน 703 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 5 โดยรายได้หลักมาจากรายได้การขายโฆษณาจากวิทยุในส่วนกลางทั้ง 6 คลื่น ซึ่งคลื่นวิทยุที่มีผลงานโดดเด่นมีอัตราการเติบโตของรายได้สูงสุดในปี 2562 ได้แก่ คลื่นความคิด FM 96.5 MHz. มีอัตราเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2561 รองลงมาเป็นคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz. ที่ยังคงเป็นคลื่นที่มีรายได้สูงสุดในคลื่นส่วนกลาง ตามด้วยคลื่นความคิด FM 96.5 MHz., คลื่น MET 107 MHz., คลื่น FM 100.5 MHz. News Network,  Active Radio FM 99 MHz. และ Mellow FM 97.5 MHz. ตามลำดับ

ธุรกิจใหม่ มีรายได้จำนวน 37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับปี 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทจะเพิ่มช่องทางหารายได้จากสื่อออนไลน์ จาก YouTube, Face book, และ Website : www.MCOT.net ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อที่จะมีการขยายตัวของงบโฆษณาค่อนข้างสูงในปี 2563 เป็นต้นไป

เขมทัตต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรายังเดินหน้าพัฒนาผังรายการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคัดสรรรายการที่จะสามารถสร้างความนิยมจากผู้ชมมาเพิ่มเติมในผังรายการมากขึ้น โดยในเดือนธันวาคม 2562 ได้ให้สัดส่วนเวลากับรายการบันเทิง ร้อยละ 37, ข่าวและการรายงานสถานการณ์ ร้อยละ 33, รายการสาระความรู้  สาระบันเทิง ร้อยละ 14, รายการกีฬา ร้อยละ 10, ประชาสัมพันธ์และสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 6

สำหรับรายการใหม่ที่มีความโดดเด่นและสร้างความนิยมในผังรายการตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา ที่ช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้แก่ รายการ “แม็กซ์ มวย ไทย” ที่ออกอากาศวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีก่อนรายการข่าวภาคค่ำ ซึ่งแม็กซ์ มวยไทย ทำ ให้รายการก่อนหน้าและหลังการถ่ายทอดสดได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และทำให้เรตติ้งในภาพรวมของช่อง 9 MCOT HD อยู่ในระดับ Top 10 นอกจากนี้ยังได้เพิ่มรายการ “เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์” ซึ่งเป็นรายการเล่าข่าว วิเคราะห์เจาะลึก โดยมีแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลสำคัญที่น่าเชื่อถือ ออกอากาศในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์

สำหรับการพัฒนาธุรกิจ Non Broadcast สินทรัพย์ที่ดินย่านรัชดา-พระราม 9 ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR เพื่อเปิดให้ผู้ลงทุนร่วมเข้าเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการลงทุนให้แก่ บมจ. อสมท โดยคาดว่าจะได้ผู้ลงทุนฯ ภายในปี 2563

สำหรับแผนงานในปี 2563 จะเน้นการพัฒนาองค์กรและวางรากฐานของธุรกิจใหม่ๆ เป็นหลัก เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน โดยจะเน้นไปที่การเพิ่มขึ้นของธุรกิจที่นอกเหนือจากสื่อและการเพิ่มของพันธมิตร Platform ใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.