SCB จับมือ แพทยศาสตร์รามาฯ เปิดตัว “Rama App” โฉมใหม่

Feb 24, 2020 M.Pussapol

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “Rama App” รามาธิบดีแอพพลิเคชั่น โฉมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบ-จบในแอพเดียว พร้อมทำธุรกรรมทางการแพทย์ได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม เผยเฟส 2 เจรจาธนาคารกรุงไทย ผู้ดูแลค่ารักษาพยาบาลข้าราชการทั่วประเทศ เชื่อมต่อระบบสร้างประโยชน์วงกว้างได้สูงสุด 

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Rama App ว่า ด้วยการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งการรักษาพยาบาลในแต่ละรายก็มีความยากง่ายแตกต่างกัน และมีผู้ป่วยที่มารอเข้ารับบริการทางการแพทย์และธุรกรรมต่าง ๆ เป็นเวลานาน สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น คือการนำแอพพลิเคชั่นมาใช้ในโรงพยาบาล

 ศ.นพ.ปิยะมิตร ให้ข้อมูลว่า โรงพยาบาลรามาธิบดีเคยจัดทำแอพพลิเคชั่นมาตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ครั้งนั้น เน้นการเช็คอินก่อนเข้าตรวจโดยไม่ต้องวางบัตร  การทำนัดตรวจกับแพทย์  ขณะที่ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ มีบริการแบบครบวงจร ภายใต้คอนเซ็ปต์ นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบ-จบในแอพเดียว

 

แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถทำธุรกรรมทางการแพทย์ได้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การนัดตรวจแพทย์ เช็คอินก่อนพบแพทย์โดยไม่ต้องวางบัตร เลื่อนนัดด้วยตัวเอง ทำประวัติสร้างเวชระเบียนอย่างง่าย เมื่อตรวจเสร็จแล้ว ยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น และตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ที่ทำให้ชีวิตตลอดการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลง่ายขึ้น โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีคนไข้เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือเรียกว่าเป็นผู้ป่วยนอก ปีละ 2.2 ล้านครั้ง  มีผู้ป่วยในอีกประมาณ 60,000 ราย     

 “ข้อดีของแอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาในการรอรับบริการต่างๆ รวมทั้งการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นและตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ถือเป็นสิ่งใหม่ที่ทำได้ง่าย สะดวกต่อการเข้ารับบริการของผู้ป่วย” ศ.นพ.ปิยะมิตรกล่าว

 

สีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Payment Product Solution and Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดทำแอพพลิเคชั่น Rama App ว่า ธนาคารต่อยอดแอพพลิเคชั่นโดยใช้พื้นฐานจากเวอร์ชั่นของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จากนั้นจึงเริ่มพัฒนา โดยศึกษาจาก Journey ของผู้ป่วยในการมาโรงพยาบาล ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นที่มาของการพัฒนา “น้องรสา” ซึ่งเป็น AI ที่ใช้สำหรับตอบคำถามผู้ป่วยผ่าน Facebook Fanpage ของคณะแพทย์ด้วย

“เราเริ่มศึกษาตั้งแต่สิ่งที่เป็น Pain ของคนไข้ เมื่อต้องมาโรงพยาบาล เขาคิดมาตั้งแต่บ้านแล้วว่า ต้องออกจากบ้านกี่โมง มาอย่างไร ถึงแล้วต้องไปที่ไหนบ้าง เช่น เขาสามารถถาม “น้องรสา” ก่อนว่า เขามีอาการอย่างนี้ คิดว่าจะเป็นโรคอะไร หรือถามข้อมูลต่างๆ ของโรงพยาบาล ก็คือ คนไข้จะมีข้อมูลตั้งแต่แรกก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาโรงพยาบาลแล้ว”

“นอกจากนั้นแอพพลิเคชั่นก็มีสิ่งที่ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องการมากที่สุด คือ การให้บริการผู้ป่วยสะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และตอบโจทย์ที่สุด ตั้งแต่เรื่องการนัดหมาย คนไข้สามารถวางแผนเรื่องการเดินทาง โดยไม่ต้องมารอเป็นเวลานาน และได้ตรวจทันที ในมุมของโรงพยาบาล คือการมี Productivity สูงขึ้น”

“การชำระเงิน การแจ้งสถานะรับยา รวมถึงเรื่องปลีกย่อยอื่นๆ เช่น การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการโดยมีแผนที่นำทางภายในอาคารทั้งหมด ทำได้ครบ”

 

นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ กล่าวถึงการพัฒนาระบบชำระเงินผ่าน Rama App ว่า เป็นนโยบายบริหารงานด้านการคลังที่มุ่งเน้นการบริหารงานโดยใช้ระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพในเชิงรุก เป็นรูปแบบ Smart Hospital  ความร่วมมือกับไทยพาณิชย์เป็นการสร้างช่องทางการชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย  

โดยเฟสต่อไป โรงพยาบาลรามาธิบดี กำลังติดต่อขอเชื่อมต่อระบบกับธนาคารกรุงไทย  ซึ่งเป็นผู้ดูแลการเบิก จ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการทั่วประเทศ เพื่อสามารถให้บริการครอบคลุมยิ่งขึ้น 

 

อาจารย์แพทย์หญิงศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลว่า เบื้องต้นโรงพยาบาลตั้งเป้าว่า จะมีคนไข้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Rama App ไปใช้ประมาณ 30% ของคนไข้ที่เข้ามารับบริการวันละประมาณ 7,000 คน   

“Rama APP ถือเป็นมิติใหม่ของการให้บริการที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็ว ง่าย และจบในแอพเดียว และโรงพยาบาลรามาธิบดี เชื่อมั่นว่าแอพพลิเคชั่น จะเป็นผู้ช่วยสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆ ทางการแพทย์ และธุรกรรมทางการเงินร่วมกันได้เป็นอย่างดี”

แอปพลิเคชั่น

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.