3,868
VIEWS

PTT Station สถานีบริการน้ำมันรักษ์โลก กับระบบจัดการปัญหาลดขยะเพื่อเพิ่มรอยยิ้ม

Mar 13, 2020 -None-

สถานีบริการน้ำมันไม่ใช่ที่ที่เราไปแวะจอดเพื่อเติมน้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นที่แวะพักทานข้าว กดเอทีเอ็ม ช้อปปิ้งซื้อของ ซื้อกาแฟ และใช้บริการร้านอื่นๆ อีกมากมาย แน่นอนว่ากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ย่อมเป็นที่มาของขยะจำนวนมาก  

PTT Station ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงปัญหาการบริหารจัดการขยะที่ส่งผลกระทบแต่สิ่งแวดล้อมโดย รวมของประเทศไทย  จึงมีแนวคิดที่จะจัดระบบการบริหารจัดการขยะในสถานี เพื่อลดปริมาณขยะที่ไร้ประโยชน์อย่างจริงจัง  โดยเล็งเห็นค่าของขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งแบบรียูสหรือรีไซเคิล ประกอบกับแนวคิดของการทำสถานีบริการน้ำมัน ให้เป็นสถานีบริการเพื่อชุมชน ทำให้  PTT Station มองเห็นโอกาสที่จะนำขยะมาสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน ด้วยการนำขยะที่สามารถรียูสหรือรีไซเคิลได้ไปขาย และนำเงินที่ได้จากการขายขยะ ไปสร้างสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนต่างๆ อาทิ ซื้ออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การแพทย์ สร้างห้องน้ำสาธารณะ หรือบริจาคเงินเพื่อการกุศล เป็นต้น ผ่านสถานีบริการน้ำมัน PTT Station กว่า 1,900 สาขา ทั่วประเทศ

แทบไม่น่าเชื่อว่าระบบการบริหารจัดการขยะด้วยวิธีนี้นอกจากจะทำให้สถานีบริการน้ำมันมีความใกล้ชิดกับชุมชนแล้ว ยังส่งผลดีในหลายๆ ด้านเริ่มตั้งแต่สร้างพฤติกรรมการแยกขยะ ปลูกฝังจิตสำนึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับคนไทย สร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือในการดูแลสังคมชุมชนที่ขาดแคลนให้กับคนไทย สร้างระบบการจัดการขยะที่ดีให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างแนวคิดการเป็นสถานีบริการเพื่อชุมชนให้กับผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ PTT Station มีขั้นตอนการสร้างขยะให้เป็นสาธารณประโยชน์ในเฟสแรกเมื่อ 4 ปีก่อน ด้วยการเปิดตัวโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” โดยผลิต และจัดส่งถังขยะ 3 ใบ ซึ่งถูกออกแบบพิเศษเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการแยกประเภทขยะ ไปติดตั้ง ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station กว่า 1,900 สาขา ทั่วประเทศ

ถังสีน้ำเงิน : สำหรับขวดแก้วและกระป๋อง

ถังสีเขียว : สำหรับขวดพลาสติก PET

ถังสีส้ม : สำหรับขยะทั่วไป เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ ถุงพลาสติก กล่องนม แก้วน้ำ ฯลฯ

การกำหนดรูปแบบถังโดยให้มีสีสันสดใสถือเป็นความตั้งใจให้ผู้บริโภครู้สึกว่าการแยกขยะเป็นกิจกรรมที่สนุก ไม่ยาก และง่ายกับทางสถานีบริการในการคัดแยกเพื่อนำไปขายต่อ แต่ในปีนี้โครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ได้เริ่มทยอยเปลี่ยน แปลงสีถัง เพื่อให้สอดคล้องกับสีตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้

ถังสีชมพู : สำหรับขวดแก้วและกระป๋อง

ถังสีเหลือง : สำหรับขวดพลาสติก PET

ถังสีน้ำเงิน : สำหรับขยะทั่วไป เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ ถุงพลาสติก กล่องนม แก้วน้ำ ฯลฯ

PTT Station ยังได้ต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในทุกภาคส่วนตามแนวคิด “Living Community” โดยในปลายปี 2561 ที่ผ่านมาได้เปิดตัว “ขวด แลก ยิ้ม” เพิ่มเติมอีกโครงการ โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการรับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลรูปแบบ PET ณ ตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติที่ติดตั้งภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพื่อนำขวดที่ได้รับมาเพิ่มประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ให้ (ผู้บริโภคที่มาร่วมแยกขยะ) และผู้รับ (ชุมชน และประเทศ) ต่อไป โดยในช่วงแรกที่เปิดตัวก็ได้ทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้มูลค่าของขยะรีไซเคิล และจูงใจให้ผู้บริโภคมาร่วมกันแยกขยะอย่างถูกต้องได้อย่างน่าสนใจ เพียงแค่นำขวดพลาสติกมาสแกน Barcode ที่ตู้รับขวดรีไซเคิล แล้วกดปุ่มรีฟันด์ ก็จะได้คะแนนสะสมเพื่อแลกคะแนนเป็นของรางวัล เช่น สะสมแต้มครบ 500 แต้ม สามารถแลกส่วนลดเครื่องดื่มที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติ 5 บาท เป็นต้น

ปัจจุบันแม้จะมีตู้รับคืนขวดพลาสติกอัตโนมัติจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขา ปตท.สนญ. อาคาร ENCO B ชั้น 1 และสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขา ประชาอุทิศ-ลาดพร้าว แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีปริมาณการใช้งานตู้รับคืนขวดพลาสติกอัตโนมัติจาก 3 ตู้ในช่วง 1 ปีมากถึง 300,000 ขวด หรือคิดเป็น 6,000 กิโลกรัม โดยมีสมาชิกที่มาร่วมใช้งานกว่า 3,500 คน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการกำจัดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม PTT Station มีแผนที่จะ ติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติเพิ่มเติม รวมถึงการผนวกรวมกับโครงแยก แลก ยิ้มใน PTT Station เพื่อกระจายจุดรับขวดพลาสติก PET ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน สังคม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแยกขยะ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมการนำขวดพลาสติก PET ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างมีคุณค่าในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สถานีบริการ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.