8,807
VIEWS

5 เหตุผลทำไมการอ่านหนังสือถึงดีต่อตัวเรา

Feb 17, 2020 BrandAge Team

ว่ากันด้วยเรื่องของหนังสือสำหรับบางคนแล้ว พอเปิดอ่านได้ไม่ถึงหน้า ไม่เผลอหลับไปบ้างก็ต้องขอปัดโทรศัพท์เล่นกันสักแปปนึง ถึงเราต่างจะพอรู้ข้อดีของการอ่านหนังสือมาบ้าง แต่หากได้ลองมาดูอีก 5 เหตุผล ว่าทำไมการอ่านหนังสือถึงส่งผลดีต่อเราตัว น่าจะช่วยให้เราอยากหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านมากยิ่งขึ้น

1. การอ่านหนังสือช่วยให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเยล พบว่าคนที่อ่านหนังสือ (ที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร) จะมีอายุยืนกว่าคนที่ไม่ได้แตะหนังสือถึงสองปี โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศ, ความรวย, การศึกษาหรือสุขภาพ ซึ่งรายงานได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การอ่านในระดับลึกซึ้งหรือหมกมุ่นส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความฉลาดทางอารมณ์ รวมถึงกระบวนการทางความคิดที่สามารถนำไปสู่โอกาสในการอยู่รอดที่มากขึ้น

 

2. จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่ออ่านหนังสือแบบรูปเล่ม

การศึกษาจำนวนหนึ่ง แนะนำให้นักเรียนเรียนรู้จากหนังสือที่เป็นรูปเล่มมากกว่าหน้าจอ หรือ e-reader การศึกษาหนึ่งในนอร์เวย์แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่อ่านข้อความในหนังสือที่เป็นรูปเล่มได้คะแนนดีกว่าในการอ่านแบบทดสอบความเข้าใจมากกว่านักเรียนที่อ่านแบบดิจิทัล

นอกจากนี้ การทบทวนงานวิจัยทางการศึกษาที่ตีพิมพ์โดย SAGE Journals พบว่าผู้อ่านอาจไม่เข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนหรือมีความยาวเช่นกันเมื่อได้อ่านแบบดิจิทัล

 

3. พัฒนาทักษะแห่งอนาคต

หลักฐานชี้ให้เห็นว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อ้อมล้อมไปด้วยหนังสือเป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จทางการศึกษา ซึ่งมีการศึกษาชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติบโตมากับห้องสมุดที่อยู่ในบ้าน ช่วยเพิ่มความรู้ในการคิดคำนวณ และการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี

ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต เมื่อคนรุ่นใหม่พยายามสำรวจการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จากรายงาน The World Economic Forum : Future of Jobs Report แสดงให้เห็นถึงความต้องการทักษะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทักษะด้านอารมณ์ที่สามารถสร้างได้การอ่าน

 

4. สร้างคลังคำศัพท์

นอกเหนือจากการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาแล้ว การอ่านยังช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ โดยการงานวิจัยสรุปว่า คนที่อ่านหนังสือเยอะกว่ามาตรฐานทั่วไปจะมีอัตราการเติบโตของคำศัพท์มากกกว่าคนที่อ่านหนังสือทั่วไป

นอกจากนี้รายงานข่าวของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดยังพูดถึงการอ่านออกเสียง, การอภิปรายเกี่ยวกับการอ่าน และประสบการณ์การอ่านอย่างอิสระในโรงเรียนและที่บ้านสามารถกระตุ้นการเติบโตของคำศัพท์ได้

 

5. มีส่วนช่วยป้องกันสมองเสื่อม

การได้ใช้ความคิดมีแนวโน้มที่จะลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม ตามข้อมูลของสมาคมอัลไซเมอร์ องค์กรสนับสนุนการค้นหาสิ่งที่คุณชอบทำ ที่ท้าทายสมองของคุณและทำอย่างสม่ำเสมอ เช่นการอ่านหนังสือที่ท้าทาย

การได้ท้าทายสมองในการใช้ความคิดเป็นประจำดูเหมือนจะช่วยสร้างความสามารถของสมอง ในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บ ท่องไว้ให้ขึ้นใจ ‘Use it or lose it’

 

Source

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.