4,341
VIEWS

รัฐสภายุโรปลงมติใช้ตัวชาร์จสมาร์ทโฟนมาตรฐานเดียวทั้ง Apple และ Android

Feb 14, 2020 P.Patikom

รัฐสภายุโรป (European Parliament) พิจารณาว่าการที่ตัวชาร์จที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยังมีหลายระบบ iPhone ของ Apple มีระบบที่เรียกว่า Lightning ขณะที่สมาร์ทโฟนของกลุ่ม Android ใช้ USB-C และ micro-USB

การมีตัวเชื่อมต่อเพื่อชาร์จสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ (Devices) อื่นๆ ต่างกัน ทำให้ผู้ใช้แต่ละคนต้องเป็นเจ้าของตัวชาร์จหลายตัว สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ ซึ่งเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้ถึงคราวต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เพราะรุ่นเก่าเสียหรือตกรุ่น ผู้ใช้ก็ต้องทิ้งตัวเชื่อมต่อสำหรับชาร์จของเดิมหันมาใช้ของใหม่ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาลในแต่ละปี

มีการประมาณการว่า ในแต่ละปีมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกห้าสิบล้านตัน โดยเฉลี่ยประชากรโลกแต่ละคนก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 6 กิโลกรัม เฉพาะในยุโรปในปี 2016 มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดประมาณ 12.3 ล้านตัน คิดเฉลี่ย 16.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งนับว่าสูงมาก

การแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรปนี้เอง ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่สุดที่อุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนและที่เกี่ยวข้อง ต้องมีมาตรฐานสายชาร์จเพียงระบบเดียว

รัฐสภายุโรปจึงได้โหวตลงมติด้วยคะแนนเสียง 582 คะแนนต่อ 40 คะแนน เห็นชอบให้มีการร่างกฎหมายกำหนดมาตรฐานสำหรับตัวชาร์จให้มีมาตรฐานระบบเดียวใช้เหมือนกัน ทั้งสมาร์ทโฟนของ Apple คือ iPhone และสมาร์ทโฟนของกลุ่ม Android โดยอ้างเหตุผลเรื่อง "ความยุ่งยากในการใช้งานของผู้บริโภค" ประกอบกับความพยายามแก้ป้ญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวที่ออกมาก่อนหน้าคือ ทางสหภาพยุโรปต้องการให้ใช้ตัวชาร์จที่ใช้ระบบเชื่อมต่อ USB-C (USB Type C) เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้ micro-USB และ USB-C กฎหมายที่จะออกมาจะส่งผลกระทบต่อ Apple ทันที เพราะ iPhone ของ Apple ใช้ระบบเชื่อมต่อตัวชาร์จแบบ Lightning

การที่สหภาพยุโรปจะออกกฎให้ใช้ตัวชาร์จระบบเดียวและเป็น USB-C นี้ Apple ได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่า กฎหมายที่จะออกมานี้เป็นการยับยั้งการพัฒนานวัตกรรม Apple ยังบอกว่า มีการขาย iPhone มากกว่าพันล้านเครื่องที่มีตัวเชื่อมต่อ Lightning รวมถึงอุปกรณ์เสริมอีกนับล้านที่ใช้เทคโนโลยีตัวเชื่อมต่อ Lightning (ซึ่งถ้ารัฐสภายุโรปออกกฎหมายบังคับใช้มาตรฐานเดียวออกมา น่าจะสร้างความยุ่งยากให้กับผู้บริโภคจำนวนมหาศาล ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple มากทีเดียว)

ในอีกประการหนึ่งคือ Apple ก็สูญเสียรายได้จากการอนุญาตให้บริษัทอื่นๆ ที่ทำอุปกรณ์ต่อพ่วงกับ iPhone ใช้เทคโนโลยีตัวเชื่อมต่อ Lightning สำหรับการเชื่อมต่อกับ iPhone

อย่างไรก็ตาม Apple ก็เตรียมรับมือไว้พอสมควร ก่อนการลงคะแนนโหวตของรัฐสภายุโรป Apple เริ่มรวม USB-C ไว้ใน iPhone 11 Pro สมาร์ทโฟนไฮเอนด์ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2019

หลังจากรัฐสภายุโรปลงมติให้มีการร่างกฎหมายกำหนดมาตรฐานสำหรับตัวชาร์จให้มีมาตรฐานระบบเดียวแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ต้องร่างกฎหมายเพื่อเสนอให้รัฐสภาอนุมัติ ซึ่งกำหนดไว้ในเดือนกรกฎาคมนี้

Cr : ABC

 

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.