กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบหน้ากากอนามัยให้พนักงานป้องกันไวรัสโคโรนา-ฝุ่นละออง PM 2.5

Jan 29, 2020 -None-

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ห่วงใยสุขภาพพนักงาน มอบหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา และฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายหลักของบริษัทที่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

ทั้งนี้สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต และสุขภาพของบริษัทฯ ที่ต้องการเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากไวรัสโคโรนา สามารถได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามกรม ธรรม์ประกันภัย ในกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สุขภาพ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.