พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ ‘Value Beyond Wealth’

Jan 10, 2020 -None-

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("พรูเด็นเชียล ประเทศไทย") จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้หัวข้อ WE DO “Value beyond Wealth Forum by Prudential 2019” นำโดย วิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานช่องทางตัวแทน พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับทางเลือกใหม่ในการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี และมรดก ผ่านประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) โดยผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากเกี่ยวกับการลงทุน ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่าง อธิป กีรติพิชญ์  นักลงทุนหุ้นประเภท VI หรือการลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth Investment) พร้อมกับ ยิ่งยง เจียรวุฑฒิ  รองประธาน ฝ่ายการลงทุน พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.