TVD ปรับองค์กรครั้งใหญ่ รับกระแส Disruption หลังการรีแบรนดิ้งประสพผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

Dec 26, 2019 -None-

‘บมจ.ทีวี ไดเร็ค’ หรือ TVD เผยภาพลักษณ์องค์กรหลังรีแบรนด์ ได้ยกระดับภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและพนักงานในองค์กรมีความตื่นตัวอย่างเต็มที่ ตลอดจนสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าด้วยโมเดล Omni Channel ทุกช่องทางขาย มั่นใจจะทำให้บริษัทฯ ก้าวข้ามปี 2562 ที่ต้องเผชิญกับปัจจัยลบต่างๆ ทั้งการยุติการร่วมผลิตรายการกับช่อง 19 การคืน 7 ช่องสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล และภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัวที่ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง พร้อมปั้นยอดขายตามที่ตั้งเป้าหมาย 4,450 ล้านบาท

ทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD ผู้นำธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่าน Omni Channel เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยโมเดลและภาพลักษณ์ใหม่จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แม้ต้องประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างดี และคาดว่าจะสามารถทำยอดขายปี 2562 ได้ตามเป้าหมาย 4,450 ล้านบาท ขณะเดียวกันได้ใช้เวลาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2563 ภายใต้กลยุทธ์ ‘Lean Strategy’ ที่จะสร้างเสริมธุรกิจ ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงาน บริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบรวมกิจการในเครือที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตที่ดีในอนาคต และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิสรัปชั่น 

สำหรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ของ TVD แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ 

1.ธุรกิจแบบ B2C (Business to Consumer) จะเน้นธุรกิจที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง เพื่อพัฒนาสินค้าในกลุ่ม Bedding Fitness และ Small Appliance ที่ตรงใจผู้บริโภค และได้เสริมความแข็งแกร่งด้านผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มเติมสินค้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยเพิ่มกำไรได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้การใช้โมเดลการขายสินค้าแบบ Omni Channel ได้เริ่มส่งผลบวกต่อทุกช่องทาง ขณะที่ลูกค้าก็ให้การตอบรับที่ดีและชื่นชอบในสิ่งที่บริษัทฯ นำเสนอ สะท้อนจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาสัมผัสสินค้าที่ร้านและสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนลูกค้าจากช่องทางออนไลน์ก็เข้ามาที่หน้าร้านเพื่อขอทดลองใช้สินค้า

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจแบบ B2C ประกอบด้วย 4 บริษัทในกลุ่มดังนี้ 1.บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TV Direct Public Company Limited (TV Shopping Business) 2.บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด หรือ TVD Shopping Co., Ltd. (Home Shopping Business) 3.บริษัท เมิกซ์ 915 จำกัด หรือ Merx 915 Co., Ltd. (Online Business) 4. บริษัท ทีวีดี เอ็ม จำกัด หรือ  TVD M Co., Ltd. (Satellite Channel & Platform)

2.ธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) ซึ่งจะเป็นธุรกิจแนวใหม่ของบริษัทฯ เพื่อรองรับเทรนด์ Direct to Consumer ที่กำลังมาแรง เนื่องจากเจ้าของแบรนด์สินค้าเริ่มเข้าใจว่าลูกค้าที่เป็น End User มีความสำคัญมาก และการใช้เทคโนโลยีรวมถึงเครื่องมือการตลาดจะช่วยตัดตัวกลางเพื่อเริ่มสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง ดังนั้นในการนำเสนอบริการของ TVD จะมีเมนูให้แบรนด์สินค้าเลือก ทั้งแบบ Full Course ที่ตอบสนองทุกความต้องการได้ในจุดเดียว หรือเลือกใช้บริการเฉพาะอย่าง โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจมากว่า 20 ปี เช่น บริการ Call Center ทั้ง 5 ประเภท โดยเฉพาะระบบ Telesales ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อการขายสินค้าทางโทรศัพท์แบบครบวงจร หรือการบริหารจัดการ Individual Order จาก Call Center ถึงมือลูกค้า พร้อมจัดเก็บข้อมูลได้แบบเฉพาะเจาะจงอีกด้วย จึงมั่นใจในการนำเสนอบริการดังกล่าวแก่ลูกค้า โดยใช้องค์ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนประสบการณ์ที่หลากหลายพร้อมแนวทางการแก้ไขที่มากกว่าความคาดหวังของลูกค้า

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจแบบ B2B ประกอบด้วย 6 บริษัทในกลุ่ม ได้แก่ 1.บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ TVD Services Co., Ltd. (ให้บริการ Call Center และ Back End System) 2.บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด หรือ TVD Broker Co., Ltd. (Insurance Broker Business) 3.บริษัท ลาสไมล์ ไดเร็ค จำกัด หรือ Last Mile Direct Co., Ltd. (ให้บริการ DC, บริหารคลังสินค้า, ส่งของเงินสด, การบริหารสินค้าคืน) 4.บริษัท เมจิก พีวอท จำกัด หรือ Magik Pivot Co., Ltd. (ให้บริการด้านการใช้ข้อมูล MIS, การวิเคราะห์ข้อมูล Data Mining การทำ Marketing Automation, Data Center และ Cloud Services) 5. บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ Global One Corporation  Co., Ltd. (Multi-level Marketing) และ 6. บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด หรือ 3-RD Co., Ltd. (ให้บริการ BPO รวมไปถึงการสร้าง Mobile Application) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม CNT-TECH จากประเทศเกาหลีใต้

ทรงพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ ยังมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญในองค์กร โดยเฉพาะ บมจ.ทีวี ไดเร็ค ซึ่งคณะกรรม การบริษัทมีมติเลื่อนตำแหน่ง ทรงพล ชัญมาตรกิจ เป็น Group CEO เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ B2B โดยใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงขยายการลงทุนธุรกิจที่มีศักยภาพในยุค Disruption อีกด้วย พร้อมกันนี้ได้เลื่อนตำแหน่ง ธนะบุล มัทธุรนนท์ จากกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีดีช้อปปิ้ง จำกัด เป็นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ บมจ.ทีวี ไดเร็ค เพื่อบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับ ธนะบุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัย Dominican University of San Francisco มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคาร ซิตี้แบงค์  และ บจก. ทีบีเอ็ม โซลูชั่น ก่อนจะเข้ามาร่วมงานกับกลุ่ม TVD ในตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส กรรมการ บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง และ กรรมการ บมจ. ทีวีไดเร็ค

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp