กรุงไทย-แอกซ่าฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมส่งท้ายปี มอบวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้แก่มูลนิธิเพื่อนหญิง

Dec 17, 2019 -None-

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมส่งท้ายปี ส่งต่อสุขภาพดีแก่ สตรีไทย มอบวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่ มูลนิธิเพื่อนหญิง โดย สุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโสสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร ส่งมอบวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก รวมมูลค่า 312,800 บาท ให้แก่ เสาวณิต เสลานนท์ ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อนหญิง พร้อมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อัมพร จงเสรีจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลสมิตเวช ร่วมส่งมอบวัคซีนฯ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ "KTAXA Step Life#2" มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน และสะสมก้าวได้มากกว่า 150 ล้านก้าว โดยแปลงจำนวนก้าวเป็นเงิน เพื่อซื้อวัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ซึ่งถือเป็นการส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่สตรีที่ด้อยโอกาส ตามนโยบายหลักของ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มอบโอกาสให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนาอย่างยั่งยืน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.