กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “ทีม CS รวมพลัง ทำดีเพื่อสังคม”

Dec 12, 2019 -None-

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย วาณี  ดวงชโลมนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร พร้อมพนักงานจิตอาสาฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร ร่วมจัดกิจกรรม “ทีม CS รวมพลัง ทำดีเพื่อสังคม” โดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมทำความดีปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ณ บริเวณค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง และสร้างจิตสำนึกขอการเป็นจิตอาสาแก่พนักงานบริษัท นอกจากนั้นยังเป็นการตอกย้ำเป้าหมายหลักของบริษัท คือ การให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.