P&G ร่วมผลักดันแนวคิดการเป็นผู้นำด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Dec 03, 2019 -None-

ตลอดเวลา 30 ปีที่ผ่านมาบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทยได้มีการร่วมมือกับรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเศรฐกิจประเทศไทยโดยการช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจคู่ค้าส่ง และค้าปลีกเติบโต การร่วมมือกันของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการประชุม ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง-ปลีกในยุค 4.0 ประเทศไทยประจำปีได้ยืนยันพันธสัญญาในระยะยาวของบริษัท รัฐบาลและหน่วยงานที่มีต่อประเทศไทย 4.0 หรือทัศนวิสัยด้านเศรฐกิจแบบก้าวหน้าสำหรับประเทศ ไทย โดยหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง-ปลีกขนาดเล็กและกลางถูกจัดตั้งขึ้นโดยทีม Distributor Operations Sales ของบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประ เทศไทยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง-ปลีกนำความรู้ด้านธุรกิจมาประยุกต์ใช้พร้อมกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับไป หลักสูตรนี้ถือเป็นแผนธุรกิจของบริษัทเพื่อการเติบ โตอย่างยั่งยืนด้วยความเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาคู่ค้าขนาดกลาง-ขนาดเล็ก เพื่อที่จะสามารถเป็นคู่ค้าที่แข็งแกร่งและเติบโตไปพร้อมกัน มีความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจ และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อเศรฐกิจและสังคมไทย

จากการเล็งเห็นการปฏิบัติของบริษัท, บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทย จึงได้รับ 2 รางวัลจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)  ในด้านองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น โดยได้มีการจัดงานรับประทานอาหารค่ำร่วมกันเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมโรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพ ซึ่งรางวัลแรกคือรางวัล Gold Level ACE Recognition เพื่อยกย่องความยึดมั่นของบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทยในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และอีกรางวัลหนึ่งคือรางวัล Special Ambassador’s Award for Excellence in Thai-US Partner ship ที่มอบให้เนื่องจากหลักสูตรประจำปีของบริษัทสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางสำหรับประเทศไทย 4.0

ในงานเลี้ยงมอบรางวัลมีสมาชิกจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย(AMCHAM) มาร่วมงานมากกว่า 500 คน นำโดย Heidi  Gallant กรรมการผู้จัดการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยและคุณ Michael Heath อุปทูตจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งจากทั้งหมด 68 บริษัทที่มีความสนใจและผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีแค่ 4 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับรางวัลพิเศษ ซึ่งพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลพิเศษจากสถานทูตคือรางวัล Excellence in Thai-US Partnership โดย Nitin Darbari ผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทยเป็นผู้รับรางวัล รางวัลนี้ช่วยตอกย้ำถาพลักษณ์ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในการร่วมมือขององกรณ์ในฐานะพลเมืองที่ดีที่จะเป็น #พลังที่ดี และ #พลังในการพัฒนา เพื่อประเทศไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.