มอนเดลีซ ประเทศไทยบริจาคเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนสุขหรรษา มุ่งสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขแก่สังคม

Dec 03, 2019 -None-

สนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุน และอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ และกีฬาภายใต้โครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) จำนวน 1,400,000 บาท จาก ณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) ณ สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) ดำเนินโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโภชนา การที่ดีในเด็กและเยาวชน และสร้างสังคมอุดมสุขภาพดีต่อไป ในครั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบเงินทุนให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดบางปรัง โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์และโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จังหวัดนครนายก โรงเรียนละ 200,000 บาท

โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่โรงเรียน รวมถึงนักเรียนในโครงการ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 โรงเรียน และมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 2,800 คน ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้ทำการมอบทุนสำหรับดำเนินโครงการไปแล้วรวมทั้งสิ้น 22 ทุน และได้รับรางวัลโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2561 นับได้ว่าเป็นความสำเร็จในการสร้างสรรค์สังคมตามพันธกิจของบริษัทเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

ขนมขบเคี้ยว

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.