PRINC เครือโรงพยาบาลเอกชน ร่วมลงทุน ตั้งเป้าขยายธุรกิจโรงพยาบาลในไทย 20 ภายในปี 2566

Nov 28, 2019 -None-

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพภายใต้บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด พร้อมด้วย วิครัม คูมาร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและพม่า International Finance Corporation – IFC ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศในเครือของธนา คารโลก (World Bank) ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ได้ร่วมกันแถลงว่า ทาง IFC ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ และไว้ใจในการดำเนินธุรกิจของพริ้นซิเพิล แคปิตอล จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมทุนด้วยเม็ดเงินสูงถึง 909 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 7% ของเงินลงทุนทั้งหมดภายใต้หุ้นของพริ้นซิเพิล แคปิตอล เพื่อร่วมกันขยายจำนวนโรงพยาบาลในประเทศ ไทยภายใต้การบริหารงานของ พริ้นซิเพิล  เฮลท์แคร์

ปัจจุบัน PRINC มีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว 8 แห่ง ใน 7 จังหวัด และกำลังดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งที่ 9 ที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะพร้อมเปิดให้ดำเนินการภายในต้นปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 10 แห่งภายในปีนี้ และ 20 แห่งภายในปี 2566 ซึ่งความพร้อมของ PRINC ทั้งประสบการณ์ของทีมผู้บริหารที่มีมากกว่า 40 ปี การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานและด้านการแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งระบบการบริหารจัดการแบบ Shared Services ในด้านการเงิน/บัญชี ทรัพยากรบุคคล จัดซื้อ และไอที จะทำให้ทุกโรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

“ทาง IFC ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ของประเทศไทย ด้วยการให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น และการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยได้ใช้เวลาหลายปีในการศึกษารายละเอียดต่างๆ เพื่อหาโอกาสที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ภาคเอกชนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ IFC ได้เข้ามาศึกษาถึงนโยบายการขยายโรงพยาบาลของ PRINC และพบว่ามีแนวนโยบายที่ตรงกัน คือการขยายโรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่การแพทย์ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับความต้องการของคนในพื้นที่ จึงตัดสินใจร่วมลงทุนกับทาง PRINC ด้วยการเพิ่มทุนประมาณ 7% ของเงินลงทุนทั้งหมดภายใต้หุ้นของ PRINC เป็นเม็ดเงินใหม่ที่เพิ่มเข้ามา คิดเป็นมูลค่าประมาณ 909 ล้านบาท ทำให้เงินทุนของ PRINC เพิ่มขึ้นเป็น 3,462,336,820 ล้านบาท” ดร.สาธิต กล่าว

ด้าน มร.วิครัม คูมาร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและพม่า International Finance Corporation (IFC) เปิดเผยว่าหลังจาก IFC ได้ศึกษาถึงการเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ก็ได้เห็นถึงแนวนโยบายการดำเนินงานของ PRINC ที่มีการขยายโรงพยาบาลไปยังจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดรองที่การแพทย์ยังเข้าไปได้ไม่ทั่วถึง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ด้วยราคาที่เหมาะสม ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับความต้องการของทาง IFC จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมทุนกับ PRINC เพื่อร่วมกันสานต่อนโยบายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

“การลงทุนของ IFC ในครั้งนี้ ถือเป็นการลงทุนด้านเฮลท์แคร์ครั้งแรกในประเทศไทยในรอบกว่า 10 ปี หลังจาก IFC ชะลอการลงทุนมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้การเข้าร่วมลงทุนใน PRINC นอกจากเงินลงทุนแล้ว IFC จะยังเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ทาง PRINC มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ รวมถึงด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อีกทั้งเชื่อมั่นว่ามูลค่าหุ้น PRINC ในตลาดหลักทรัพย์ไทยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากนี้ไป” มร.คูมาร์ กล่าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.