30,373
VIEWS

เติบโตแบบสิงห์ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร Singha Way

Nov 27, 2019 N.Rotchana

การให้ความสำคัญกับพนักงานมากกว่าแค่คนทำงาน แต่ดูแลไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในการทำงานของพนักงาน ถือว่ามีส่วนสำคัญกับผลิตบุคลากรอย่างมาก เพราะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมพื้นฐานที่ส่งผลต่อกำลังใจในการทำงาน พนักงานที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงวัฒนธรรมในการทำงานที่เปิดรับฟังความคิดเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยนสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ จะส่งผลให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพราะสิ่งที่องค์กรดำเนินการให้กับพนักงานแบบนี้ อาจจะไม่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนในระยะสั้น แต่ในระยะยาวแล้ว การมีรากฐานที่แข็งแรง มั่นคง ย่อมทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ยกตัวอย่างองค์กรที่อยู่มานาน 86 ปี อย่างบุญรอดบริวเวอรี่ สามารถครองใจคนไทยมาโดยตลอด พร้อมทั้งสามารถคว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ปี 2019 จากเวที Best Employers Thailand 2019 ที่จัดโดย Kincentric บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น

การที่สิงห์ได้รางวัลนี้เป็นการสะท้อนภาพองค์กรที่สร้างความผูกพันต่อบุคลากร พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีนี้ได้ 3 บริษัท โดยมีบริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด และบริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด 

เมื่อ Supplier คือครอบครัว

บุญรอดบริวเวอรี่ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ทำธุรกิจที่เรียกว่า “เติบโตไปด้วยกัน” เพราะจากการเริ่มธุรกิจแบบครอบครัว ก็อยากจะคงความเป็นครอบครัวอยู่ต่อไป

กล่าวคือ supplier ของบุญรอดบริวเวอรี่ทุกรายไม่ว่าจะเล็กหรือว่าใหญ่ล้วนถูกเทคแคร์แบบเป็นคนในครอบครัวมาตลอด การสร้างธุรกิจแบบครอบครัวนี้เอง ที่ทำให้บุญรอดบริวเวอรี่มีคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันมายาวนานหลายสิบปี ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวเดียวกัน” แข็งแกร่งจนยากจะลอกเลียนแบบ

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือการทำ Singha Way ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ที่ปัจจุบันองค์กรจะสร้างให้เป็น DNA ของสิงห์ และส่งต่อกันแบบรุ่นสู่รุ่นให้กับคนทุกคนในองค์กร ตั้งแต่คนในตระกูลภิรมย์ภักดี ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานทุกระดับ”

เมื่อก่อนสิงห์มอง Supplier คือคู่ค้าในการทำธุรกิจ แต่ตอนนี้การมองของสิงห์นั้นเปลี่ยนไป สิงห์ได้มองว่า Supplier คือ หุ้นส่วน และพนักงาน ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นครอบครัว

การบริหารแบบ Singha Way

Singha Way คือทิศทางที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนในบริษัทบุญรอดและในเครือถือปฏิบัติกันมาโดยตลอด มีการส่งมอบสิ่งดีๆให้ลูกค้ามาโดยตลอด ทำงานอย่างซื่อตรง ไม่เคยเอาเปรียบลูกค้า มอบแต่ความสุขและที่สำคัญเราเป็นครอบครัวเดียวกันอีกด้วย

สำหรับ Singha Way ประกอบไปด้วย 4 ข้อด้วยกันคือ

1. เรากล้าหาญอย่างสิงห์ (We Act With Courage) กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง และองค์กรได้เปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกคนกล้าแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

2. เราคือครอบครัวสิงห์ (We Are Family) เพราะพนักงานทุกคน คือคนในครอบครัวเดียวกัน พร้อมที่จะพัฒนาให้ทุกคนมีคุณภาพ

3. เราส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุด (We Deliver Premium Quality) สินค้าของสิงห์จะมีคุณภาพระดับ Premium ทำดีแล้วต้องทำดีขึ้นไปอีก เช่นเดียวกับการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน

4. เราเชื่อเรื่องความสุข (We Believe In Happiness) การสร้างให้พนักงานมีความสุขและเจอโอกาสที่ดีที่สุดทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว เราสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

จุตินันท์ กล่าว “ปัจจุบันนี้การทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่า เมื่อคนของเรามีคุณภาพ ก็จะส่งผลดีไปสู่คนในครอบครัว ชุมชน สังคม ไปถึงคู่ค้า พาร์ทเนอร์ เพราะการสร้างความยั่งยืนของเรานั้นได้ให้ความสำคัญกับ stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมด”

สิ่งที่ไม่ใช่สิงห์

“เราไม่ใช่คนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่เห็นแก่ส่วนรวม ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้มากกว่าคนอื่น โดยที่ไม่คิดถึงความถูกต้อง นั่นไม่ใช่สิงห์ เราไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง  เพราะเรารับผิดชอบทุกคนในฐานะครอบครัว เพียงคุณกล้าเดินไปกับเราข้างหน้า เราจะพัฒนาคุณไปสู่ตำแหน่งอื่นๆ” จุตินันท์ กล่าว

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น นั่นทำให้เห็นว่า สิงห์ได้ให้ความสำคัญกับพนักงาน มีวัฒนธรรม SINGHA WAY ที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอด ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน มีสถิติ Turnover ขององค์กรที่น้อย เพราะสิงห์ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการเปิดรับฟังความเห็นของพนักงาน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.