เดลต้าจัดแสดงโซลูชั่นระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ในงาน International Air Rail Transport Summit Bangkok

Nov 26, 2019 -None-

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัดแสดงโซลูชั่นระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะและการควบคุมระบบคลาวด์เชิงอุตสาหกรรม ภายในงานประชุม International Air Rail Transport Summit Bangkok ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โซลูชั่นไฮไลต์ของเดลต้า ระบบคลาวด์และอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมที่สามารถยกระดับเร้าเตอร์คลาวด์เชิงอุตสาหกรรมให้สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ PLC และ AC Motor Drive ผ่านทาง DIACloud คลาวด์อินเตอร์เน็ต ที่เป็นโซลูชั่นกรรมสิทธิ์ของเดลต้าเอง 

ผู้เยี่ยมชมบูธเดลต้าสามารถทำความรู้จักกับโซลูชั่นคลาวด์และระบบอินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมของเดลต้าได้  ทั้งนี้โซลูชั่นที่นำมาจัดแสดงได้ยกระดับเร้าเตอร์คลาวด์เชิงอุตสาหกรรมของเดลต้า และ Wireless LAN สำหรับอุตสาหกรรมที่บูรณาการกับ HMI PLC และ AC Monitor Drives สำหรับการควบคุมที่แม่นยำและมีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ ตัวควบคุมการจัดการโรงงานแบบบูรณาการและโซลูชั่น อีเธอร์เน็ต IP ยังสามารถแสดงการผลโซลูชั่นระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติของเดลต้าอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประกอบด้วย  

 

       ผลิตภัณฑ์ระดับจัดการข้อมูล

 • Industrial Cloud Router
 • Industrial Wireless LAN
 • DIACloud and DIAView software

 

ผลิตภัณฑ์ระดับการจัดการควบคุม

 • AH500 PLC
 • AS300 Mid-range PLC
 • Industrial Ethernet Switch

 

      ผลิตภัณฑ์ระดับสายการผลิต

 • Power Meter
 • Industrial Network Converter
 • Heavy Duty, General Purpose and Fan/Pump Vector Control Drives
 • Standard and High-Performance Compact Drives
 • Ethernet-based Slim PLC

ณ งานประชุม เกษมสันต์ เครือธร ผู้จัดการอาวุโสประจำภูมิภาคฝ่ายระบบอุตสหากรรมอัตโนมัติของเดลต้า ได้นำเสนอข้อมูลด้านการก่อสร้างอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งยังแนะนำโซลูชั่นจากเดลต้าสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 4.0 ของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นที่โซลูชั่นระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังได้แชร์ข้อมูล ประ โยชน์ของสินค้า ตลอดถึงความสำเร็จในการประกอบแอพพลิเคชั่น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเดลต้าฯ อาทิ สวิชต์แบบ Managed Switches หรือ Unmanaged Switches อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สายในอุตสาหกรรม คลาวด์แพลตฟอร์ม และ M2M เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องและอุปกรณ์อินเตอร์ เน็ต

การประชุม International Air Rail Transport Summit เป็นแพลตฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมชั้นนำของภูมิภาคและหน่วยงานภาครัฐเพื่อหาความท้าทายใหม่เกี่ยวกับการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาเงินทุน และการส่งมอบที่ต้องเผชิญ การประชุมในปีนี้มุ่งเน้นไปที่โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่สำคัญๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในฐานะผู้ให้บริการระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ เดลต้ากำลังขยายขอบเขตการดำเนินงานทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค เพื่อช่วยลูกค้าพัฒนาการดำเนินการและประสิทธิภาพการใช้พลังงานเมื่อมีการเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.