โอสถสภาเสริมศักยภาพการบริหารซัพพลายเชนด้วยโซลูชั่นจากเจดีเอ

Nov 19, 2019 -None-

บริษัท เจดีเอ ซอฟต์แวร์ เปิดเผยว่า บริษัท โอสถสภา จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทยได้เลือกใช้โซลูชั่นชั้นนำสำหรับบริหารจัดการซัพพลายเชนในรูปแบบดิจิทัล(Software-as-a-Service: SaaS) ของเจดีเอ

โอสถสภาดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 128 ปี โดยประกอบด้วยธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ธุรกิจรับจ้างผลิตและบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ลูกอม โดยผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไปยัง 25 ประเทศทั่วโลก

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่องค์กรระดับสากล โอสถสภาได้ดำเนินการบูรณาการกระบวนการทำงานของส่วนต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันระหว่างแผนกต่างๆ และบริษัทในเครือ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนบริหารจัดการสินค้าคงคลังของเครือข่ายทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ และคาดการณ์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

“เมื่อได้ทำงานร่วมกัน เราพบว่าเจดีเอเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ เจดีเอได้คัดเลือกโซลูชั่นที่ดีและเหมาะสมให้กับโอสถสภาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการซัพพลายเชน ซึ่งจะช่วยให้โอสถสภาสามารถบรรลุแผนและเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว เราเชื่อมั่นว่าการนำโซลูชั่นของเจดีเอมาใช้ในองค์กร ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความความก้าวหน้าทางธุรกิจ และช่วยให้เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้อย่างทันเหตุการณ์อีกด้วย” วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. โอสถสภา กล่าว

ระบบการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนของเจดีเอ จะช่วยให้โอสถสภาสามารถ:

  • เพิ่มความแม่นยำในการประมาณการยอดขายสินค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
  • จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจในอุปสงค์และอุปทานของสินค้า
  • บูรณาการระบบการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
  • รวบรวมอุปทานเพื่อทำให้การวางแผนสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งกระบวนการ
  • จำลองทางเลือกในการวางแผนเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว
  • ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงสร้างเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและการสนับสนุนที่มีหลากหลายรูปแบบ

“องค์กรที่มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงโอสถสภา ต้องสามารถจัดการความซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการซัพพลายเชนในรูปแบบดิจิทัลนับเป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะจะช่วยรับมือกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เจดีเอมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของโอสถสภา โดยได้ส่งมอบเครื่องมือซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจด้านซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” อะมิท บักกา ประธานบริษัทเจดีเอ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวในตอนท้าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.