4 ด้านสำคัญ ที่ Google จะช่วยผลักดันในประเทศไทยให้เติบโตในยุคดิจิทัล

Nov 19, 2019 P.Sininat

บริษัทระดับโลกอย่าง Google มองช่องว่างความแตกต่างของพฤติกรรมคนไทยเพื่อสร้าง Product ใหม่ ๆ เพื่อสอดรับความแตกต่างในระดับ Local มากขึ้น ภายในงาน Google for Thailand ที่จัดขึ้นต่อเนื่องในปีที่ 2 ภายใต้กรอบความคิดใหญ่ Leave NO Thai Behind เพื่อให้ดิจิดัลเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการร่วมมือของทุกภาพส่วน รัฐ เอกชน ชุมชน

ดิจิทัลอีโคโนมี่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงถึง 2 แสนล้านดอลลาร์ เฉพาะไทยมูลค่าจะอยู่ที่ 37,000 ล้านดอลลาร์ สิ่งสำคัญที่สามารถพาดิจิทัลมาขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมคือการสร้างโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานให้แข็งแรง โดยครอบคลุม 4 ด้าน คือ

 

1. Access สร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี..

โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่อคนในต่างจังหวัดมากขึ้น มากกว่าการกระจุกตัวในเขตเมืองหลวง เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ดีในโลกดิจิทัล Google ขยาย Google Station WiFi สาธารณะโดยจับมือร่วมกับกสท (CAT) ครอบคลุมทั่วประเทศไทยมากกว่า 100 แห่ง ทั้งในตลาด ศูนย์การค้า สนามบิน และสถานีขนส่งมวลชนหลักของประเทศไทย ช่วงแรกนั้นใช้บริการได้ 10 จุด เช่น เมกะบางนา ถนนคนเดินจ.พิจิตร และ เชียงคาน จ.เลย โดยจะเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

2. Education and Skill ส่งเสริมการศึกษาและทักษะที่จำเป็น

ยุคที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัลที่มาพร้อมกับโอกาสการเติบโตมากมาย สิ่งที่สำคัญคือการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างโอกาสทางด้านอาชีพทาง Google เองก็เตรียมเปิด Google Space ศูนย์ฝึกอบรมแห่งแรกในเอเชีย ตั้งอยู่ที่ true digital park ซึ่งจะมีคอร์สฝึกอบรมต่างๆ โดย 1 ครั้งจะรองรับได้ประมาณ 200 คน และยังมี Grow with Google ที่เปิดตัวในประเทศไทย Primer แอพพลิเคชั่นพร้อมบทเรียนสั้น ๆ เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลให้ใช้งานฟรี และโครงการ Google Ignite ที่เอาคนที่มีแววมาฝึกอบรมเป็นเวลา 2 เดือน พัฒนาศักยภาพก่อนที่จะส่งต่อให้กับบริษัทต่างๆ ซึ่งก็เรียกว่าได้การตอบรับมาอย่างต่อเนื่อง

3. Localized Product and Local Content พัฒนาผลิตภัณฑ์และคอนเทนต์ให้เข้ากับคนไทย

การมองหาจุดเด่นของประเทศไทยและต่อยอดด้วยดิจิทัล นี่คือสิ่งที่ Google เข้ามามีส่วนสนับสนุนเข้าใจ Pain Point ทั้งเรื่องของวัฒนธรรม การแพทย์ ที่สามารถต่อยอดด้วย AI ได้ อย่างวัฒนธรรม Google Arts & Culture รวบรวมพิธิภัณฑ์กว่า 2000 แห่งไว้บนโลกออนไลน์ เพิ่ม Art Camera สร้างภาพให้มีรายละเอียดสูง เป็นกล้องที่ทำงานด้วยระบบหุ่นยนต์ เพื่อช่วยถ่ายภาพงานให้ละเอียดได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ยังร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อพัฒนาระบบช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้เร็วขึ้น พร้อมนำไปใช้ใน 8 แห่งที่ 3 จังหวัด คือกรุงเทพฯ, ปทุมธานี และเชียงใหม่

4. SMEs สนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจ SMEs ถือเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทย จากผลสำรวจพบว่าธุรกิจ SMEs มีความต้องการให้ร้านค้าของตนเองมีตัวตนบนโลกออนไลน์ 80% ของการซื้อขายที่มีหน้าร้านแบบออฟไลน์ ปัจจุบันมี SME ไทยแค่ 13% เท่านั้นที่มีหน้าร้านออนไลน์ Google เองก็มีบริการ Google My Business ให้ SME มาใส่ข้อมูลธุรกิจของตัวเอง เปิดเว็บไซต์ รวมถึงยืนยันตัวตนกับ Google ได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนซื้อว่าธุรกิจของเรามีตัวตนอยู่จริง ทั้งบน Google Search และ Google Maps แม้จะเป็นบริการฟรีแต่ปัญหาก็คือการยืนยันตัวตนนั้นจะค่อนข้างช้าต้องส่งเอกสารแล้วรอเอกสารตอบกลับจาก Google ทางไปรษณีย์ เพื่อแก้ปัญหานี้ก็เลยจับมือกับธนาคารไทยพานิชย์ ช่วยให้ SMEs ยืนยันตัวตนง่ายขึ้น เพื่อการสร้างให้ธุรกิจเติบโตยไปยังผู้ค้ารายย่อยครอบคลุมทั่วประเทศ

 

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นสิ่งสำคัญ อยากจะเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นดิจิทัล อยากให้เทคโนโลยีเป็นของคนไทยทุกภาคส่วน ในด้านธุรกิจดิจิทัลก่อให้เกิด Innovation ก่อให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้นที่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ไม่ได้มองเรื่องธุรกิจอย่างเดียว เรามองเรื่องความเหลื่อมล้ำที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ การศึกษา สาธารณสุข สิ่งเหล่านี้ได้บอกทาง Google ให้เข้ามามีส่วนพัฒนาทางด้านนี้ รวมไปถึงการศึกษา การท่องเที่ยว การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยสร้างโอกาสให้เติบโตไปถึงวันข้างหน้า”

 

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นสิ่งสำคัญ อยากจะเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นดิจิทัล อยากให้เทคโนโลยีเป็นของคนไทยทุกภาคส่วน ในด้านธุรกิจดิจิทัลก่อให้เกิด Innovation ก่อให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้นที่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ไม่ได้มองเรื่องธุรกิจอย่างเดียว เรามองเรื่องความเหลื่อมล้ำที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ การศึกษา สาธารณสุข สิ่งเหล่านี้ได้บอกทาง Google ให้เข้ามามีส่วนพัฒนาทางด้านนี้ รวมไปถึงการศึกษา การท่องเที่ยว การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยสร้างโอกาสให้เติบโตไปถึงวันข้างหน้า”

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.