มูลนิธิเอสซีจี พาเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สัมผัสชีวิตผู้พิทักษ์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Nov 19, 2019 -None-

มูลนิธิเอสซีจี จัดทริปพิเศษออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พาทุกคนสัมผัสและศึกษาเส้นทางธรรมชาติ พร้อมเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ นอกจากนี้ยังได้ไปทำความรู้จักกับผู้พิทักษ์ป่า ที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่จนประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานจนต้องสูญเสียดวงตาข้างหนึ่งไป

เชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม Press Trip ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ผ่านโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่า มาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2562 นี้มูลนิธิได้จัดกิจกรรม Run for Heroes และ Trail for Heroes เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนเพื่อมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ นอกจาก นี้มูลนิธิยังได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้พิทักษ์ป่า ในโครงการ “Sharing the Dream Scholarship โดยมูลนิธิเอสซีจี” มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อตอบแทนความเสียสละทำงานหนัก และเสี่ยงอันตรายในการปกป้องผืนป่าแทนคนไทยทุกคน และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่ได้มีกำลังใจปฏิบัติงานโดยไม่ต้อง “ห่วงหน้าพะวงหลัง” ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้มอบทุนดังกล่าวไปแล้วกว่า 500 ทุน เพื่อเป็นหลักประกันทางการศึกษาให้แก่ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่า ช่วยให้ผู้พิทักษ์ป่ามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป”

 

สำหรับเส้นทางลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) คือการเดินลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย รวมเนื้อที่ 1,355,468.75 ไร่ หรือ 2,168.75 ตารางกิโล เมตร โดยครั้งนี้จะมีการเดินลาดตระเวนในระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสชีวิตการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า เช่น การวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าไปปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้ภารกิจเป็นไปตามเป้าหมาย การสำรวจร่องรอยของสัตว์ป่า เก็บข้อมูลบันทึกพิกัดของพื้นที่ และตรวจสอบพรรณไม้หายาก พร้อมทั้งมีการสาธิตการดำรงชีวิตในป่า อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมทำโป่งเทียม เพื่อเสริมแหล่งแร่ธาตุเสริมให้แก่สัตว์ป่า เนื่องจากแร่ธาตุจากพืชและน้ำในระบบนิเวศบางแห่งอาจมีไม่เพียงพอ  นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังพาไปเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตสัตว์ป่าและระบบนิเวศของป่าเป็นอย่างมาก

โดยทางมูลนิธิฯ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17 (วตท. 17)  ได้ร่วมกันสนับสนุนการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมให้สัตวแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากจะได้สัมผัสถึงการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าแล้ว มูลนิธิฯ ยังพาทุกคนไปพบกับผู้พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่มากว่า 17 ปี ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จนต้องสูญเสียดวงตาหนึ่งข้าง โดยทางมูลนิธิฯ ได้ยื่นมือช่วยเหลือครอบครัวของคูณ แต้มทอง โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสาวของเขา ด.ญ. สุณัฏฐา แต้มทอง ที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว พร้อมกันนี้ยังได้พบกับกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมพิเศษส่องสัตว์ อีกด้วย

มูลนิธิเอสซีจี ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า คือ “Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” ซึ่งจะจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มูลนิธิฯ จะนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนให้แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ “HANDS FOR HEROES” ผ่านทาง Facebook : handsforheroes  

SCG

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.